Tagsaude

A sanidade é un servizo esencial

Todo indica que o aumento do PIB, que xa supera as cifras de antes da crise, non repercutirá positivamente nas clases populares, e moi especialmente na clase traballadora. O desemprego, aínda que baixou nos últimos anos, mantense en porcentaxes superiores ás de 2009. Os salarios baixaron en termos reais. Aumentou a eventualidade e o emprego a tempo parcial. As pensións tamén perderon poder adquisitivo, e a fiscalidade reduciuse pra as grandes fortunas e as empresas, dando folgos á desigualdade. E, por se non abondase, un servizo tan esencial como é a sanidade, foi dando pasos atrás, tanto no copago de medicamentos, como na redución de medios nos hospitais e centros de atención primaria.

Continue reading

Privatización e recortes no SERGAS

A Xunta de Galiza aprobou o 24 de marzo o Decreto de Xestión Clínica, sen atender á oposición das centrais sindicais con representación na sanidade, nen o Informe do Consello Consultivo que coida que o texto “está cheo de ambigüidades e de aspectos claramente negativos (…) que son especialmente rechamantes no relativo a Recursos Humanos, ao manexo de recursos económicos e nos sistemas de avaliación”. Deste xeito a Xunta bota adiante as Áreas de Xestión Clínica (AXC), malia o rexeitamento dos traballadores e traballadoras, que ficara demostrado no importante apoio á folga de dous días no mes de decembro, e na morea de manifestacións que se desenvolven dende hai meses.
Continue reading

Privatización sanitaria con nocturnidade

Malia que unha e outra vez Núñez Feijóo nega que se vaia privatizar, total ou parcialmente, o sistema sanitario galego, o certo é que de vagar vanse dando pasos neste sentido. Un exemplo é o novo hospital de Vigo, no que as empresas privadas que o constrúen xestionaran despois certos servizos. Segundo a Conselleira de Sanidade, como estes non atinxen a atención sanitaria directa, non se trata dunha privatización, aínda que hoxe sexan prestados polo SERGAS e se trate de servizos necesarios pra atención sanitaria. Ademais, o custe final máis que dobra o que tiña en principio sendo toda a xestión pública. En resumo, xógase coas palabras pra disfrazar a entrega de servizos públicos á empresa privada, coa única finalidade de utilizar as necesidades humanas máis esenciais pra obtención de lucro.
Continue reading

O cobiza quere devorar a sanidade pública

No mes de maio do ano 2012, segundo recollían os xornais, o presidente da Xunta de Galiza manifestaba que estaba disposto a privatizar na sanidade todo aquilo que non fose o “núcleo duro”, de xeito que nos hospitais, só a xestión clínica se realizase con medios públicos. Agora, coa  proposta de constituír Unidades de Xestión Clínica ((UXC) pódese dicir que tamén para ese “núcleo duro” estanse dando pasos para a súa privatización. E o primeiro paso, para alén do copago dos remedios que castiga as familias con menos ingresos e os enfermos crónicos, todo indica que é fragmentar o servizo sanitario en unidades autónomas, as UXC. Estas unidades non só xestionarán a actividade sanitaria; tamén uns determinados fondos económicos. Do aforro na xestión dependerán os incentivos dos profesionais da saúde, en poucas palabras: canto menos persoal e gasto en pacientes, máis incentivos.
Continue reading

Reforma sanitaria, aforro contra saúde

Ao mesmo tempo que se afirma que a crise rematou, aínda que outros menos optimistas falan de que só terminou a recesión económica, xa que os efectos negativos sobre o emprego, salarios e consumo vanse manter “por algúns anos”, o Governo anuncia novas medidas de axuste. Entre elas, algunhas que atinxen a un colectivo tan importante e indefenso como é o dos/das pensionistas. Trátase dunha nova reforma que afecta tanto aos actuais como aos futuros pensionistas, que se suma á xa realizada polo PSOE, e ao copago e á exclusión de moitos remedios esenciais decididos polo Governo do PP. Estas medidas regresivas, que teñen intencionalidade de continuidade, dígase o que se diga hoxe, pretenden converter as pensións nun negocio, alentando ademais os fundos privados e unha maior redución de servizos e prestacións publicas esenciais (polo resto deberase pagar). Ou sexa, un novo paso na transferencia de recursos das clases populares aos grandes grupos económicos e fortunas.
Continue reading

Abrindo a porta á privatización sanitaria

De xeito silandeiro, estase encetando unha profunda modificación da xestión sanitaria que terá consecuencias gravísimas sobre a calidade da atención aos usuarios. A reforma vai na liña das que xa se fixeron en Valencia, Cataluña e Madrid. As ferramentas para esta modificación son as chamadas Unidades de Xestión Clínica (UXC) que terán sustento nun decreto que está a preparar o SERGAS e que todo indica será aprobado polo Executivo de Núñez Feijóo. Serve de base para esta regresión a modificación da Lei que rexe o uso dos medicamentos, xa que sen ter ningunha ligazón co tema, na disposición adicional quinta o PP inseriu reformas do Estatuto Marco do persoal estatutario, de xeito que se abre a porta á laboralización do persoal sanitario.
Continue reading

A saúde no punto de mira

Ficamos inmersos nun duro reaxuste económico, social e político entre territorios e clases sociais, cuxas consecuencias son unha enorme centralización da riqueza e o poder nos países máis fortes e unha concentración paralela na oligarquía. Para acadar estes obxectivos empréganse todos os medios, como a vía militar, a perda de dereitos laborais e sociais, e a especulación. Tamén se utiliza a corrupción e a economía delituosa, mediante unha asociación perversa entre grandes fortunas e partidos sistémicos. As preferentes, os impostos indirectos, a economía en negro e a enxeñería fiscal consentida aos ricos, ás grandes empresas e altos directivos, xeran un círculo de ferro que afoga a maioría social.
Continue reading