Tagpcch

Un novo paradigma chinés?

Que fará China nos vindeiros anos? Esta é sen dúbida a pregunta do millón. Máxime cando no último congreso do Partido Comunista Chinés aprobáronse medidas que implican unha política máis social e ecolóxica. De ser así, resultaría un avance significativo, tanto a nivel interno como polo que representa China no eido internacional. E tería consecuencias a medio prazo no medio ambiente e respecto dun reparto máis xusto do traballo e da riqueza. China é hoxe a maior economía do mundo (co PIB medido en capacidade de merca), xa que Estados Unidos ficou relegado a un segundo posto. E aínda que o seu comercio exterior é moi semellante, a diferencia está en que China ten un importante superávit comercial de 471 mil millóns (en 2016), e os Estados Unidos un déficit de 720 mil millóns. Ao que hai que engadir as grandes reservas de divisas de China, en contraposición á inmensa débeda norteamericana, e o recuar do dólar como moeda de referencia.

Continue reading

O vento do leste

O 1 de xullo de 1911 realizábase en Shanghai o primeiro Congreso do Partido Comunista de China, só asistiron 12 delegados, enviados por varios grupos comunistas. Entre eles estaba Mao Tse-tung. O PCCH tería unha enorme importancia na historia contemporánea do xigante asiático, un feito que ninguén pode cuestionar para alén da valoración que fagamos encol do seu ideario político. A fundación viña precedida por feitos históricos que abanearon a sociedade tradicional, como a queda da monarquía unha década antes, a Revolución Rusa en 1917, e moi especialmente en 1919 o movemento estudantil do 4 de maio como expresión do reaxer contra a inxerencia e ocupación de grandes zonas de China polo imperio xaponés.
Continue reading

A dura e teimosa longa marcha do PCCh

Hai un días pasaban na canle internacional da TV de China unha reportaxe encol do 90 aniversario da fundación do Partido Comunista deste país e o papel que xogou na súa expansión Mao Tse-tung (coa grafía wade ou Mao Zedong segundo a pin yin). Pareceume algo positivo, nesta época na que case todos tenden a agochar o pasado. Destacaban moito que o PCCh fixera a súa propia interpretación da realidade chinesa, afastada de calquera copia exterior. O que é certo en boa medida, mais semella que os actuais dirixentes queren, por unha banda, conciliar o período anterior ás reformas de Den Xiaoping, que xa amosan con claridade aspectos negativos (o medre da desigualdade territorial e social), e por outro lado, como ate hoxe, manter afrouxadas as ataduras do papel preponderante da clase obreira e do estado no marxismo-leninismo.
Continue reading