Tagindustria

Un novo paradigma chinés?

Que fará China nos vindeiros anos? Esta é sen dúbida a pregunta do millón. Máxime cando no último congreso do Partido Comunista Chinés aprobáronse medidas que implican unha política máis social e ecolóxica. De ser así, resultaría un avance significativo, tanto a nivel interno como polo que representa China no eido internacional. E tería consecuencias a medio prazo no medio ambiente e respecto dun reparto máis xusto do traballo e da riqueza. China é hoxe a maior economía do mundo (co PIB medido en capacidade de merca), xa que Estados Unidos ficou relegado a un segundo posto. E aínda que o seu comercio exterior é moi semellante, a diferencia está en que China ten un importante superávit comercial de 471 mil millóns (en 2016), e os Estados Unidos un déficit de 720 mil millóns. Ao que hai que engadir as grandes reservas de divisas de China, en contraposición á inmensa débeda norteamericana, e o recuar do dólar como moeda de referencia.

Continue reading

Galiza, país industrial

Segundo o director do IGAPE, creáronse dende maio de 2015 nada menos que 11.500 empregos no sector industrial. Ou sexa, en pouco máis de dous anos completouse un 23% do que a Xunta se marcaba como meta nun lustro, na Axenda de Competitividade de Galiza Industria. Polo que, pra completar o obxectivo, habería que triplicar o crecemento ate o ano 2020. A meta ten fundamento, dadas as potencialidades da nosa nación en recursos primarios e enerxéticos, polo que atinxir o 20% de povoación ocupada na industria non tería que ser unha utopía. Se fose así só seriamos superados por Navarra (27,2%), Rioxa (23,3%) e o País Vasco (22,9%). Óllese que estas últimas están na área de incidencia de Bilbao.

Continue reading

Tamén emigran os capitais

No último ano, o diferencial entre as saídas de capitais, para alén das fronteiras do Estado español, multiplicaron por 11,4 as entradas. Ou sexa que non só emigran as persoas, tamén os recursos, co que isto implica como hipoteca para o desenvolvemento da Galiza. Concretamente entraron 118,2 millóns de euros e saíron 1.343,6 millóns, no ano 2016. Claro que esta é unha visión parcial. Non ten en consideración o fluxo de capitais entre o noso país e o Estado español, que con seguridade é outro tanto en contía, e cun carácter negativo semellante. A estes aspectos regresivos, hai que sumar ademais o feito de que un número considerábel de empresas foi mercado por capital foráneo, co que isto implica en exportación de beneficios.

Continue reading

Potencialidades expropiadas

2007 06 20 soneira vimianzo monte faro18078Cada país ten as súas riquezas e limitacións. Por exemplo, moitos dos grandes produtores de petróleo, aséntanse sobre territorios desérticos e os inmensos beneficios que obteñen da venda de enerxía teñen data de caducidade, xa que se trata dun recurso finito. No caso concreto da Galiza, contamos con pouco terreo agrícola, porén moi produtivo, potencialidade para a pesca (máis do 30% da produción do Estado), gandería e madeira (preto dun 50% da que se corta).

Continue reading

Os atrancos atópanse na macro-economía

A maio deste ano, o sector industrial galego aumentou a produción o 1,4% en computo anual. Mais pensar que isto significa unha recuperación sería un espellismo, xa que as graves eivas e os atrancos seguen vixentes. Se collemos ese mesmo mes de hai cinco anos, vemos que o valor da produción estaba daquela nun índice de 111,1 puntos, (con base 100 no ano 2005), e no ano 2013 retrocedeu ate os 86,9 puntos. Ou sexa que recuou -34,2 puntos nun lustro, unha porcentaxe moi semellante á perda de emprego, -34,26%, o que representa 63.500 postos de traballo menos.
Continue reading

Agrávase a desfeita industrial

O axuste económico e social estase a cebar sobre os sectores estratéxicos de Galiza e as clases populares. Nomeadamente no relativo aos primeiros resulta preocupante a situación pola que pasa a construción naval e a industria ligada as enerxías alternativas, o sector pesqueiro (Mauritania, descartes da pesca e libre importación de conservas de atún de Tailandia), no agro o prezo do leite e a eliminación das cotas de produción, nos servizos financeiros a desaparición das caixas galegas, etc. Porén, o que abraia pola súa incidencia sobre o conxunto da economía é a destrución dunha boa parte do tecido industrial.
Continue reading

A vaquiña polo que vale

Como é lóxico a grave situación pola que está a pasar a construción naval na Galiza centra moita da atención dos medios e do debate institucional. Preocupa que non se constrúa o dique flotante en Ferrol e que o novo tax lease funcione; disto depende o futuro de moitos millares de empregos directos nun sector estratéxico. Até o momento as solucións, mesmo os contratos de Pemex, son máis unha arela que unha realidade, que só o tempo dirá se ao final se concretan. Do que non hai dúbida de que a eliminación do tax lease por Bruxelas deu un forte golpe ao sector, en beneficio das construtoras doutros países da Unión Europea, como por exemplo Holanda.
Continue reading