Tagclases populares

Unha vía para facer país

Vivimos en tempos de reaxuste a todos os niveis. Comezando pola disputa entre os Estados Unidos e aliados, por unha banda, e pola outra China e Rusia, máis algunhas potencias rexionais. Unha confrontación que é consubstancial co sistema capitalista, unha vez que non hai novos territorios por explorar, e as materias primas e recursos enerxéticos amosan os seus límites temporais. Un enfrontamento que se dá no ámbito económico, militar, financeiro e moi especialmente nos medios de comunicación, pola importancia que ten a loita no eido das ideas. Neste reaxuste, van perdendo os países pequenos. Especialmente os que carecen de soberanía, aínda que sexa formal (como Galiza), e as clases populares, moi especialmente a clase obreira (perda do poder adquisitivo dos salarios, precariedade, aumento da xornada real e dos ritmos de traballo).

Continue reading

Clase e soberanía, a mesma loita

Dicíame hai uns días un compañeiro que, sendo certo que na Galiza existe unha interdependencia entre loita de clases e cuestión nacional, acadar a soberanía é unha condición principal para rematar coa explotación. Non hai dúbida de que ten toda a razón, especialmente cando se trata do noso país, de como foi conquistado, do papel colonial que cumpre historicamente no Estado español (EE). Mais tamén da fortaleza do proceso de concentración e centralización da riqueza e do poder, da correlación de forzas, e da actitude diante do feito nacional, tanto por parte de Madrid como de Bruxelas. Só mediante un Estado Galego é posíbel superar o capitalismo e construír o socialismo. E mesmo así, haberá moitos atrancos por diante.

Continue reading

O reformismo fortalece a dependencia

Se facemos caso ao Presidente da Xunta e ao seu partido a economía galega vai vento en popa. As exportacións (excluíndo ao Estado español, mais a tendencia é semellante) atinxiron os 20.000 millóns de euros, superando en 3.000 millóns as importacións. O PIB medrou un 3% no ano 2016 e a Xunta espera que o faga nun 2,3% en 2017. Un crecemento que non é moi alto, mais supera a previsión media da eurozona, que sería do 1,6%. Tamén aumentou o número de afiliados/as á Seguranza Social, que pasou entre xaneiro de 2015 e o mesmo mes de 2016 de 930.883 persoas a 950.747. Ou sexa, creáronse uns 20.000 empregos. Estes son os datos que lle serven ao PP e aos medios de comunicación sistémicos para xustificar as políticas neoliberais, especialmente de aumento da explotación da clase traballadora, e da dependencia da Xunta a respecto de Madrid e Bruxelas.

Continue reading

Sen clase traballadora non hai liberación

2010 05 01 vigo manifestacion P1170647É difícil aceptar que nunha sociedade como a galega, onde a identidade foi preservada polas clases populares, haxa persoas que se reivindican nacionalistas, e despois non teñan como un obxectivo central a eliminación da explotación, a igualdade de dereitos, e a democracia popular. Hai sectores do nacionalismo, cada vez máis extensos, que reducen a súa sensibilidade ao aspecto cultural e lingüístico, e ás situacións extremas, deixando nun segundo plano a distribución do traballo e da renda que afecta á inmensa maioría da sociedade. Non se pode ignorar que 2/3 das familias teñen dificultade para chegar a final de mes, que o desemprego e a precariedade laboral (traballo a tempo parcial, eventualidade, baixos salarios, horas que non se pagan e polas que non se cotiza) esmagan a maioría dos asalariados e asalariadas colocándoos na pobreza ou rente dela. Este é o problema máis grave da nosa sociedade, tanto no presente como para construír o futuro, porque impide que as persoas casen, teñan fillos/as, vivan dignamente, podan pagar as pensións do presente e garantir as do futuro, e provocan unha riada emigratoria, o que está a destruír a demografía e economía. Tamén deteriora a convivencia, aumenta a violencia, degrada as persoas.

Continue reading

Non hai liberación sen suxeito transformador

2012 03 29 vigo folga xeral P1070126As clases dominantes sono, tanto porque teñen o poder económico, como porque isto lles permite exercer a hexemonía sobre a información, a cultura de masas e as institucións políticas, directamente ou utilizando intermediarios. Isto foi sempre así, agás en determinadas conxunturas como consecuencia da loita popular e/ou polas contradicións no seo da burguesía. O actual non semella ser un destes momentos de debilidade do capitalismo, nen a nivel internacional, nen no marco da UE, nen no Estado español, nen na Galiza. O retroceso da mobilización social e política con obxectivos estratéxicos é evidente, especialmente no ámbito sindical. Isto non significa que desaparecese, senón que ten un carácter esporádico, local e defensivo.

Continue reading

Fuxida cara adiante

As enquisas reflicten que de vagar o Partido Popular vai perdendo folgos, polo que hoxe non acadaría maioría absoluta nunhas eleccións xerais. É verdade que tamén se afunde o PSOE, o principal partido da oposición, porque para alén da leria, a xente non olla que manteña un proxecto con grandes diferenzas cos conservadores. Medran aquelas alternativas á esquerda e dereita do bipartidismo, que é visto como funcional aos intereses das grandes empresas, especialmente a banca, ou sexa: da alta burguesía. Esa que cada día é máis rica e só paga o 1% por cen de impostos nas SICAV e similares.
Continue reading

Promesas que levou o vento

Cando o Estado español entrou na Unión Europea todo eran promesas que garantían unha mellora sen parangón das condicións de vida da xente, e o nacionalismo galego foi demonizado por se opoñer á integración. Seica iamos vivir como o alemán exitoso debuxado no imaxinario colectivo polos medios de comunicación. Alemaña e os países da súa contorna eran o exemplo.  Debíanse aceptar cos ollos pechados todos os obxectivos que marcaban, onde se debían facer os investimentos e o ritmo (condicionado polas axudas europeas, que son aportacións de todos).
Continue reading