Tagciu

Situación política en Cataluña

A pasada semana, todos os medios españolistas destacaban en portada o retroceso en Cataluña na intención de voto a unha proposta independentista, de acordo cunha enquisa do CEO (Centre d’Estudis d’Opinió). O Presidente do Governo español realizou un pronunciamento igual de optimista para os intereses centralistas. Segundo a enquisa do CEO, en xaneiro un 40,8% sería partidario da independencia, fronte a un 48,7% en outubro de 2017, cando se realizou o referendo. Mentres, quen optan por outra opción pasarían do 43,6% ao 53,9%, ou sexa que serían maioría. Estas últimas son presentadas como persoas que non desexan a independencia. Unha análise simplista e que terxiversa a realidade, porque agrupa posturas diferenciadas que van desde o centralismo imperialista ate os que optan por unha maior autonomía (federalismo, confederación, etc). Ademais, nada menos que un 60,3% responde que a autonomía é insuficiente.

Continue reading

O electoralismo deixa espidos o españolismo e a dereita nacionalista

congreso españolA elección da mesa da Cámara de Deputados/as no Parlamento español deixa ao descuberto as contradicións, as escenificacións calculadas e os dobres xogos. E como novidade desta conxuntura, os espellismos na esquerda (tamén a nacionalista), que foron teorizados como unha oportunidade única para un cambio rápido e alegre. Unha transformación do sistema sen sacrificios, conquistada polas novas forzas emerxentes a través do voto e das institucións. Unha folla de ruta que en pouco tempo se verifica como errada, como un espellismo, e que ademais terminou fortalecendo a fracción máis conservadora das clases dominantes. O control que vai ter a dereita españolista sobre a Mesa da Cámara de Deputados e do Senado, grazas no primeiro caso a existir unha proposta negociada suficiente da oposición, semella o anuncio dun futuro Governo do PP en alianza con Ciudadanos.

Continue reading

A soberanía: división ou fiestra de futuro?

1978 07 25 bng dia da patria galega0109Sobre as dificultades para acadar a unidade de todas as forzas que se reclaman nacionalistas na Galiza teño publicado máis dun artigo, e o tempo confirmou que a tendencia dominante segue sendo a que agranda a fenda producida na Asemblea de Amio. Durante este tempo esta diverxencia reflectiuse na folla de ruta, na política de alianzas e nos métodos de traballo. Mais, estes aspectos non son máis ca unha expresión das diferenzas nos obxectivos, nos reais, naqueles que forman parte da praxe cotiá, non daqueles que se asumen como un ritual nos programas e nos discursos porque aínda serven como elemento de atracción para unha parte dos/as simpatizantes.

Continue reading

O Foro Económico alenta a confrontación con Cataluña

2012 09 11 cataluña barcelona diada P1140354Un estudo feito polos coñecidos economistas Santiago Lago e Xaquín Fernández Leiceaga, para o Foro Económico de Galicia, afirma que “a independencia catalá tería un custe a Galicia de ate 1.100 millóns de euros”. Ante todo chama a atención que os dous relatores sexan persoas moi ligadas ao PSOE galego, o que condiciona a óptica dende a que se realiza a análise, que semella ter a intencionalidade política de presentar os cataláns, e moi especialmente os partidos CiU e ERC, como insolidarios cos galegos e galegas. Seica implicaría un axuste de entre o 7% e 9% do orzamento da Xunta. Non é un dato menor, e polo tanto seguramente causará preocupación en moitos paisanos, especialmente cando tería unha repercusión directa sobre as pensións, porque é neste eido onde está sobre todo o superávit catalán e o déficit da nosa nación.

Continue reading

Cando o inmediato impide ollar o bosque

elecciones-andalucia-2015Dende hai tempo, os focos dos medios de comunicación están colocados sobre as vindeiras eleccións municipais e autonómicas, como un anticipo do que pode suceder nas posteriores eleccións xerais. De todo isto, as votacións en Andalucía son unha primeira mostra. As enquisas indican que a dereita perderá a maioría nas institucións do Estado español, e ademais, que os partidos nacionalistas non serán necesarios pra conformar unha maioría de governo. Esta última é unha cuestión de Estado pras clases dominantes, especialmente despois da aposta da Generalitat e do Parlamento de Cataluña por un estado soberano, cun gran apoio popular.

Continue reading

Cataluña, incertezas e realidades

2012 09 11 cataluña barcelona diada P1140208A finais do pasado ano os medios destacaron que a última enquisa do CEO (o instituto catalán de estatísticas) daba, por vez primeira en dous anos, que os partidarios do non á independencia superaban aqueles que eran favorábeis a esta opción. Este resultado seguramente encherá de satisfacción os conservadores e a socialdemocracia. Os primeiros considerarán que é mérito da oposición ao diálogo, e os segundos, consecuencia de ofrecer un cambio constitucional que recoñeza o feito diferencial.

Continue reading

Catro apuntamentos ao fío dunha enquisa en Catalunya

2012 09 11 cataluña barcelona diada P1140388Sen dúbida o resultado da enquisa do CEO sobre a opinión política dos cidadáns cataláns dará lugar a unha morea de análises e a todo tipo de comentarios. A do españolismo, tanto conservador como socialdemócrata, gabándose da mudanza de tendencia e atribuíndose os méritos. A do nacionalismo catalán decatándose da volatilidade dos comportamentos electorais dunha boa parte da sociedade. Porén, nen os primeiros deberan botar as campás ao voo, nen o nacionalismo ten perdida a batalla a prol da independencia. O que acontece é que ficamos nunha conxuntura social (e política) moi dinámica, que obriga a quen queira disputar a hexemonía, a rectificar os métodos de traballo e non perder a iniciativa. En poucos meses, os resultados poden ser moi distintos, tanto en Catalunya como en calquera outro lugar do Estado español. Para os que militamos politicamente na América Latina, esta situación non é unha novidade. Aquelas sempre foron sociedades sometidas a moitas tensións, pola carácter extremo da explotación e da opresión por parte do imperialismo. Aproveitando os resultados desta enquisa quero facer catro apuntamentos:

Continue reading