Tagbanca

Unha banca pública?

Os seis maiores bancos do Estado español non tributaron ren durante a crise. Ou sexa, nun período no que millóns de persoas foron ao paro, comezaron a baixar os salarios e pensións, e se recortaron servizos e prestacións públicas. Como contrapartida, a banca gañou 84 mil millóns de euros e máis de 60 mil millóns saíron das arcas públicas para salvar as entidades crediticias con problemas. Algo que aínda que se pretenda xustificar, é un trato de favor aos sectores máis concentrados do capital, a costa da maioría. Un aumento da explotación que se mantén malia que a crise se dea por superada, en termos macro-económicos, e os beneficios empresariais sexan máis altos que nunca.

Continue reading

Distribución da renda e pensións

Unha boa parte das familias galegas están integradas por pensionistas. E ademais, deles dependen para sobrevivir moitas persoas que se atopan no desemprego (un 40% destes últimos leva máis de dous anos no paro). Polo tanto, as pensións son unha cuestión importante, máxime nun país avellentado como Galiza. Daquela que as políticas regresivas que aplica o Goberno teñen un efecto moi grave, que vai en aumento co paso dos anos. Teñamos en consideración que os crecementos serán inferiores ao medre do IPC, neste e nos próximos anos, segundo os analistas. Por outra banda as pensións galegas xa son das máis baixas do Estado español. Só nos últimos seis anos, perderon un sete por cento do seu poder adquisitivo.

Continue reading

Pastor-Popular, capitalismo en estado puro

Seica para evitar un mal maior, vendeuse con nocturnidade e por un euro o Banco Popular-Pastor ao Santander, cunha saída á carta e coa complicidade do Banco Central Europeo e do Governo español. Con seguridade esta operación terá unha forte repercusión sobre a economía e o emprego na Galiza. Malia que o segundo de abordo do Santander diga que ambas as entidades seguirán a funcionar coas súas marcas, semella que se trata de verbas dirixidas a tranquilizar os/as clientes, e gañar tempo para artellar un plano que elimine as duplicidades negociando cos sindicatos e adiantando xubilacións. E se esta vía non funciona irán pola brava. Crer que non vai ser así, sería ignorar a tendencia dominante no sector bancario que elimina oficinas e reduce ao máximo o cadro de persoal. Algo que está facendo o Santander neste mesmo intre. No noso país, o Pastor-Popular conta cunha nómina de 1.400 persoas, polo que a perda de postos de traballo pode ser considerábel.

Continue reading

A incerteza como modelo

euro1Dende o 1 de xaneiro serán efectivas novas medidas sobre os depósitos bancarios, por decisión da Unión Europea. En caso de quebra da entidade bancaria, seguirá vixente o acordo polo que se garanten ate 100.000 euros dos cartos aforrados nun banco resgatado, por medio do Sistema Europeo de Garantía de Depósitos. Neste aspecto non hai ningunha novidade. Mais si cando se supere esta contía, por entidade e persoa, porque se lles tratará como se fosen accionistas. É unha medida que favorece os bancos, xa que elimina a súa débeda cos aforradores, facéndoos partícipes das decisións erradas tomadas pola dirección destas empresas, mais non dos beneficios que se podan obter na xestión da entidade (como acontece cos directivos e accionistas).

Continue reading

A cuestión do poder sempre é estratéxica

masa obreiraSegundo as previsións do Governo central, a economía do Estado español vai medrar este ano e máis o seguinte rente dun 3%. Seica sería por mor das políticas de austeridade e recuar nos dereitos laborais (degradación da negociación colectiva, salarios máis baixos, contratación precaria, etc). Asemade, destaca que está a aumentar o consumo, o crédito ás empresas e particulares, e o emprego. Esquece dicir, que esta recuperación dáse en todos os estados de UE, e que se sustenta: no baixo prezo do petróleo; na flexibilidade cuantitativa do BCE (que pagamos todos e todas); na depreciación do euro en relación ao dólar, o que desalenta as importacións e favorece as exportacións; no medre do turismo, por ese mesmo motivo, e pola situación en Grecia, Exipto, Tunisia e outros países. Todas estas variábeis son circunstanciais e dependen da conxuntura internacional.

Continue reading

Syriza e a globalización

SyrizaEstou a ler o libro de Piketty, O capital no século XXI. Sen dúbida, é un traballo ben documentado; mételle o dente ao tema da desigualdade, dá moitos dados, mais foxe de lle dar unha resposta de clase. Tampouco ofrece unha saída clara diante da globalización, nen un modelo distinto ao capitalismo, limítase a propor regular o proceso de concentración e centralización do capital, e un imposto mundial aos lucros, que recoñece de difícil aplicación. Por iso, que afirme que non se debe ter medo de Syriza ou Podemos, porque ambos son europeístas, non significa tanto unha crítica como unha gabanza, dacordo co seu punto de vista de socialdemócrata “critico”. Lembremos que foi asesor de Hollande en temas económicos na campaña electoral.

Continue reading

Por outras reformas económicas e sociais

2012 10 04 vigo cig P1150845Tanto Rajoy como Feijóo están contentes, sacan peito, xa que a economía do Estado español (EE) é unha das que máis vai medrar na Unión, mesmo por riba de potencias como Alemaña e Francia, e países cunha forte industria transformadora como Italia, xa que na actualidade aparece con números negativos a primeira, estancada a segunda e cun crecemento baixo a terceira (1,2% no 2014). O estado que turra da UE é o Reino Unido, malia que a un ritmo moi pobre (calcúlase que o aumento sexa dun 2,4% no ano), mentres que o medre do EE é semellante ao de Portugal ou Polonia, e por debaixo de Lituania e Hungría.

Continue reading