Categorypublico

Matar o mensaxeiro

congreso españaO debate do “estado da nación”, a española, non deu moito de si, cun Governo amurallado na mellora dalgúns datos macro-económicos e prometendo tres millóns de empregos máis se repite na próxima lexislatura (como xa fixo e non cumpriu na anterior campaña, garantindo 3,5 millóns). Na outra banda, a oposición criticando as eivas da xestión e, especialmente, a situación dramática na que se atopan millóns de familias, por mor dunhas políticas feitas á medida do capital, e unha corrupción que atinxe sectores moi amplos dos partidos sistémicos e do mundo empresarial.

Continue reading

Rebaixa fiscal: a quen beneficia?

Cristóbal Montoro acaba de anunciar unha reforma fiscal que presentou como unha rebaixa impositiva pra maioría das familias. Resulta evidente que esta medida ten como finalidade procurar a complicidade das persoas beneficiadas pola modificación, coa vista posta nos procesos electorais do ano 2015. Pra alén de cal sexa a razón pra esta reforma, e que en realidade se poda considerar como tal, xa que non son máis que rectificacións do actual sistema, o realmente importante é se ten un carácter progresista, ou sexa, se favorece as clases populares, ou máis unha vez é funcional aos que acumulan riqueza e poder.
Continue reading

Privatización e recortes no SERGAS

A Xunta de Galiza aprobou o 24 de marzo o Decreto de Xestión Clínica, sen atender á oposición das centrais sindicais con representación na sanidade, nen o Informe do Consello Consultivo que coida que o texto “está cheo de ambigüidades e de aspectos claramente negativos (…) que son especialmente rechamantes no relativo a Recursos Humanos, ao manexo de recursos económicos e nos sistemas de avaliación”. Deste xeito a Xunta bota adiante as Áreas de Xestión Clínica (AXC), malia o rexeitamento dos traballadores e traballadoras, que ficara demostrado no importante apoio á folga de dous días no mes de decembro, e na morea de manifestacións que se desenvolven dende hai meses.
Continue reading

O triunfo da teimosía

Que o Governo de Madrid tivese que desistir da privatización dos hospitais e centros de saúde é sen dubida unha vitoria para o conxunto dos pobos que integran o Estado español. Outro tanto cómpre dicir do acontecido no barrio do Gamonal en Burgos. Ten importancia, porque se dá no centro xeográfico do poder político das clases dominantes, e porque ademais atranca unha vía esencial no proceso de concentración e centralización da riqueza para aumentar as taxas de lucro: a privatización dos servizos públicos.
Continue reading

Privatización no SERGAS

Por se non abondase coa futura privatización de certos servizos pola porta de atrás, por exemplo no novo hospital de Vigo, co argumento de que non son atención sanitaria directa, ou no intento de abrir ese camiño coa creación das Areas de Xestión Sanitaria, súmaselle agora a privatización do servizo de esterilización hospitalaria. O concurso saíu publicado no Diario Oficial da Unión Europea o pasado 2 de xaneiro. Neste caso, co agravante que se fai con nocturnidade, por segunda vez; ou sexa, con total descoñecemento do persoal sanitario, das centrais sindicais e da sociedade, e á marxe de calquera consulta aos profesionais e de debate político. Unha información e debate previo necesario dada a importancia da medida pra o futuro dun servizo público esencial.
Continue reading

Privatización sanitaria con nocturnidade

Malia que unha e outra vez Núñez Feijóo nega que se vaia privatizar, total ou parcialmente, o sistema sanitario galego, o certo é que de vagar vanse dando pasos neste sentido. Un exemplo é o novo hospital de Vigo, no que as empresas privadas que o constrúen xestionaran despois certos servizos. Segundo a Conselleira de Sanidade, como estes non atinxen a atención sanitaria directa, non se trata dunha privatización, aínda que hoxe sexan prestados polo SERGAS e se trate de servizos necesarios pra atención sanitaria. Ademais, o custe final máis que dobra o que tiña en principio sendo toda a xestión pública. En resumo, xógase coas palabras pra disfrazar a entrega de servizos públicos á empresa privada, coa única finalidade de utilizar as necesidades humanas máis esenciais pra obtención de lucro.
Continue reading

O cobiza quere devorar a sanidade pública

No mes de maio do ano 2012, segundo recollían os xornais, o presidente da Xunta de Galiza manifestaba que estaba disposto a privatizar na sanidade todo aquilo que non fose o “núcleo duro”, de xeito que nos hospitais, só a xestión clínica se realizase con medios públicos. Agora, coa  proposta de constituír Unidades de Xestión Clínica ((UXC) pódese dicir que tamén para ese “núcleo duro” estanse dando pasos para a súa privatización. E o primeiro paso, para alén do copago dos remedios que castiga as familias con menos ingresos e os enfermos crónicos, todo indica que é fragmentar o servizo sanitario en unidades autónomas, as UXC. Estas unidades non só xestionarán a actividade sanitaria; tamén uns determinados fondos económicos. Do aforro na xestión dependerán os incentivos dos profesionais da saúde, en poucas palabras: canto menos persoal e gasto en pacientes, máis incentivos.
Continue reading