publico

Indo ao envés da historia

Decembro 18th, 2012  |  Published in| the_category neoliberalismo, publico, sociedade

Semella que ao Governo central non lle chega con recortar dereitos básicos, senón que ademais faino con prepotencia, aínda que despois, no discurso, afirme que que ten como única finalidade o ben da xente, que as reducións non afectarán os servizos básicos e augure unha pronta recuperación do emprego. Deste xeito, tan basto, despreza a capacidade de discernir, entre o grao e a palla, tanto por parte daqueles que protestan, como do conxunto dos afectados por estas medidas empobrecedoras tanto no económico como no eido cultural e democrático.
Read the rest of this entry »

Wert, un touro bravo

Decembro 13th, 2012  |  Published in| the_category cultura/lingua, neoliberalismo, publico, sociedade

O ministro de educación de Rajoy di que se considera como un touro bravo, que medra fronte á oposición. Coido que el entende isto como un signo de valentía, mais calquera se sente forte cando está do lado das clases dominantes. Ollando a súa biografía destaca que en 1986 foi elixido como deputado por Alianza Popular pola Coruña, malia nacer en Madrid e non ter ningún vencello real con Galiza, o que amosa até que punto fai falla unha reforma que ligue os cargos co lugar polo que son electos, mais tamén reflicte como as eleccións e cargos non sempre responden a criterios de defensa dos intereses da poboación afectada. José Ignacio Wert, para alén das súas declaracións prepotentes, chamativas nun ministro de educación, é sobre todo noticia dende que exerce o cargo polo seu ataque sistemático contra a educación pública e laica, e as nacionalidades periféricas, ou sexa: é representante dun xeito de neofranquismo serodio.
Read the rest of this entry »

Unha nova burbulla

Xaneiro 10th, 2011  |  Published in| the_category publico, sociedade

O futuro está hipotecado por mor da burbulla inmobiliaria e a especulación financeira, só se salvan desta noxenta situación, que esmaga á maioría da sociedade, unha minoría de privilexiados, en boa medida os mesmos que nos levaron a esta crise económica. No ano 2010 os membros dos consellos de administración aumentaron os seus ingresos un 8,3%, e o capital das empresas que forman parte do IBEX35 medrou nun 8,6%. Para esta faixa da sociedade non hai crise, aínda que despois, co máximo cinismo, esixan rebaixas nos salarios e redución nas prestacións públicas. As vías tomadas para a recuperación son unha lousa sobre as clases populares, reduce o consumo e impide a creación de emprego.
Read the rest of this entry »

Unha miseria de millóns

Setembro 23rd, 2010  |  Published in| the_category comunicación, economía, publico

Nunha entrevista radiofónica un banqueiro gabábase da fortaleza do sector financeiro español e ademais intentaba desacreditar o argumento da esquerda encol dos cartos públicos utilizados para salvar a banca, afirmando que non se trata de tanto diñeiro ¡só foron pouco máis de 12.000 millóns de euros!. Esta inmensidade de diñeiro, que a un banqueiro lle saben a tan pouco, son aproximadamente os que pensa obter este ano o Goberno con durisimas medidas de axuste que van custar suor e bagoas a millóns de familias, entre elas dous terzos das que habitan Galiza. Ademais engadiu, que viñan momentos difíciles, porén que en dous anos as cousas irían a mellor para o emprego, se cadra procurando con esta afirmación (sen dar argumentos) conseguir, por unha banda, meterlle o medo no corpo á xente, e pola outra, non amosar todo tan estremo como para que a medicina desmobilizadora se convertera por exceso en revolta social.
Read the rest of this entry »