nacionalismo

Reflexións encol do Día da Patria

Agosto 5th, 2016  |  Published in| the_category nacionalismo, política, soberania

2012 07 25 dia da patria p1120323Máis unha vez, o BNG ateigou cos seus simpatizantes a praza da Quintana en Compostela, e a consigna de Galiza Ceibe, Poder Popular coreouse con teimosía e forza, como aconteceu nas últimas catro décadas. Hai quen valora este éxito como produto da capacidade de resistencia do nacionalismo anticolonial, polo que sería cuestión de tempo que fose perdendo esta eficacia na convocatoria. Porén, hai máis aspectos que se deben considerar. Comezando por recoñecer que a actividade política non se reduce exclusivamente ao electoral. A mobilización e a loita das ideas, ou sexa o debate político, son ámbitos cando menos tan importantes como o institucional.

Read the rest of this entry »

Da entrevista a Carmen Santos ao Chamamento de Vidán

Xullo 15th, 2016  |  Published in| the_category nacionalismo, política, soberania

vigo bng republica galega P1150877Hai uns días, ollaba en V televisión unha entrevista á secretaria xeral de Podemos na Galiza, Carmen Santos, que coido foi do máximo interese, tanto polo que dixo como polo que obviou con respostas xenéricas ou valeiras de contido. O protagonismo estivo centrado na entrevistada e na moderadora Fernanda Tabarés, que fixo preguntas de interese e incisivas. O resto dos participantes non chegaron ao aprobado. O representante do PP era ofensivo, mesmo empregaba un ton insultante, pensando que o ataque, o arroupe das clases dominantes, xustifica a falta de argumentos. O do PSOE levaba o discurso aprendido, mais carecía de calquera proposta alternativa. E Rubén Pérez, de EU, un partido coligado con Podemos, mantívose na reserva, deixando que Carmen Santos se desangrase. Esta deu motivos abondo como para deixala que sufrise as contradicións do seu discurso.

Read the rest of this entry »

Hai condicións para un bo resultado do BNG nas galegas

Xullo 10th, 2016  |  Published in| the_category nacionalismo, política, soberania

galiza_nacion_logo800Coincido con aquelas persoas que coidan que os resultados electorais do 26-X, malia seren moi pobres para o BNG, dánlle no inmediato unha nova oportunidade (léase eleccións galegas). Esta posibilidade sempre estivo e seguirá aberta, mentres dure a conxuntura, malia o retroceso da última década, xa que no fundamental depende de que se fortalezan os acertos e rectifiquen os erros. Cómpre análise do traballo realizado e do contexto, e unha folla de ruta para que o nacionalismo aumente a complicidade das clases populares, cando menos aos niveis de finais da década dos noventa. O BNG mantivo unha forte incidencia electoral durante décadas. Se cadra, isto engadiu pexas, porque abondou con cumprir o guión e recoller o sementado con anterioridade, tanto no eido práctico como teórico, co que isto ten de inercia.

Read the rest of this entry »

Irmandades da Fala, Viqueira: nacionalismo e socialismo

Xuño 4th, 2016  |  Published in| the_category Historia, nacionalismo, soberania

xohan vicente viqueira275aNa cea que todos os anos celebraba a Irmandade Galega de Bos Aires no Centro Ourensán o 24 de xullo, co gallo do Día da Patria Galega, no ano 1969, Bieito Cupeiro presentou o libro “Xohán Vicente Viqueira: Vida, persoalidade, pensamento”, pondo de releve o orador a notábel personalidade intelectual e patriótica deste galeguista. No número 136 d’A Nosa Terra, voceiro daquela das Irmandades da Fala, do 15 de marzo de 1921, afirmábase: Johán Viqueira, Risco, Cabanillas e Castelao son as colunas do movimento nazionalista galego. Son os homes representativos da cultura enxebre, que ten outro filosofo ó seu servicio: Losada Diéguez, i-un xurista: Banet Fontenla”. (Porteiro Garea morrera no ano 1918 con 28 anos). Posteriormente á morte de Viqueira con 37 anos, no ano 1924, o seu nome estará presente en repetidas ocasións como unha referencia do nacionalismo, tal como se reflicte en A Nosa Terra ou no Guieiro.

Read the rest of this entry »

En política hai sumas que restan

Maio 27th, 2016  |  Published in| the_category comunicación, cultura/lingua, economía, nacionalismo, política

1980 07 25 dia da patria bnpg psg0537Hai quen fai sumas aritméticas sobre a incidencia política, considerando exclusivamente o cúmulo de siglas, ou de sectores afectados por cuestións moi diversas. Mais logo, a maior parte das veces, os resultados en organización, mobilización e votos, fican moi por debaixo das expectativas. Cando se trata da unidade de partidos, os motivos poden ser máis evidentes. Por exemplo, porque se pode diluír ou modificar a liña política, afastándose de parte ou da maioría do celeiro de simpatizantes e votantes, ou porque o conflito interno atranca tarefas e iniciativa. Mais, nalgunhas forzas con incidencia social e política os cativos resultados ou o retroceso pódense deber esencialmente a outras razóns, máis ligadas a non ter en consideración como se forma a conciencia.

Read the rest of this entry »

O avance institucional do BNG está ligado á mobilización

Maio 21st, 2016  |  Published in| the_category mov.obreiro, nacionalismo, política, soberania

2014 06 07 republica galegaO BNG está a facer rectificacións no sentido correcto. Aínda que levará tempo ollar os resultados completos porque o metabolismo social ten os seus ritmos, máxime cando os grandes medios de comunicación xogan en contra. Coido que nesta andaina axudaría que clarifique máis na súa mensaxe a utilidade da fronte para as clases populares, teña ou non representación parlamentar, xa que o proxecto non debe estar supeditado ao calendario electoral. Neste aspecto, resulta esencial manter vivas no imaxinario colectivo os centos de loitas e tarefas, as defensivas e as ofensivas, que terminaron cun éxito total ou parcial durante as últimas décadas. Non se pode entender a historia da Galiza presente sen o papel político, social, laboral e cultural do nacionalismo anticolonial! Este é o maior éxito do BNG!

Read the rest of this entry »

Xosé Velo, moito máis que o asalto ao Santa María

Maio 3rd, 2016  |  Published in| the_category Historia, nacionalismo, política

D.R.I.L. Primeiro aniversario 1962 do Santa MariaOs actos que se están a realizar co gallo do centenario do nacemento de Xosé Velo teñen moito mérito e son necesarios. Velo é unha figura do galeguismo que merece ser lembrada, xa que lle deu valor á historia recente de Galiza, tanto pola súa práctica política como polas reflexións que realizou na súa obra escrita. Mais foi sen dúbida o asalto ao paquebote portugués Santa María, en xaneiro de 1961, o que lle deu notoriedade internacional.

Read the rest of this entry »

Para que nos teman e nos respecten. A revolución galega de abril de 1846

Abril 9th, 2016  |  Published in| the_category Historia, nacionalismo, soberania

1846 Batalla de Cacheiras2Van cento setenta anos do levantamento militar que fixo que os ollos de todo o Estado español miraran cara a Galiza. Unha insurrección que tivo dous eixos reivindicativos: cuestionar o goberno do conservador Narváez do Partido Moderado (sería substituído por Istúriz en plena insurrección), e recobrar a unidade territorial de Galiza, perdida por mor da Constitución de 1833. O levantamento de 1846 na Galiza “en principio foi un pronunciamento propio do progresismo español, no que tamén participaron destacados progresistas galegos, pero logo do fracaso fóra de Galiza ‘provincialízase’ a través da Xunta Superior do Goberno de Galiza, instalada en Santiago, que preside Rodríguez Terrazo e da que é secretario Antolín Faraldo” (Historia de Galiza, Ramon Villares, Alhambra).

Read the rest of this entry »

Seica o PP dá folgos ao BNG. Perderon algúns o sentido da orientación?

Marzo 10th, 2016  |  Published in| the_category nacionalismo, política

2010 09 29 vigo folga xeral p1030993Hai militantes nacionalistas que se senten desacougados, unhas vítimas, se non teñen sempre a razón, ou non existe con eles ou as súas “correntes” un trato especial que permita un “consenso” no que podan impoñerlle á maioría o fundamental da súa folla de ruta. Fago este comentario ao fío dos artigos de Xesús Veiga neste xornal e da súa intervención na asemblea do BNG, nos que valoraba que non sempre a maioría ten a razón. Fican no aire as seguintes preguntas. Quérese dicir que o sistema de unha persoa/un voto non vale? Que hai militantes que teñen un nivel distinto, ou sexa, que deberían existir uns militantes vip? E cales serían estes militantes de primeira? Os profesores de universidade e profesionais, ou os cadros sindicais e sociais? Se non é así, a que vén a teimosía na afirmación?

Read the rest of this entry »

Non hai cambio sen atrevemento

Marzo 8th, 2016  |  Published in| the_category Historia, mov.obreiro, nacionalismo

1985 03 -eixo 06-px 24, contratapa, 10 de marzossqEste dez de marzo conmemórase o 44 aniversario do Día da Clase Obreira Galega. Unha data na que a ditadura franquista matou no Ferrol dous operarios da Bazán e feriu varias ducias máis. Nos días seguintes, 160 persoas foron despedidas e o estaleiro militarizado. Porén este intre tráxico tamén reflectiu o espírito combativo e o nivel de conciencia de clase do momento, xa que pararon en solidariedade moitas empresas na comarca, en Vigo, na Coruña, así como o estudantado na Universidade de Compostela.

Read the rest of this entry »

Favorece a UE o proceso de liberación nacional?

Marzo 3rd, 2016  |  Published in| the_category nacionalismo, política, soberania

20050220non_a_constitucion_europea600Un dos argumentos máis utilizados por certos sectores do nacionalismo é que a transferencia de competencias á Unión Europea debilita os Estados, e que ese “paso atrás” abre unha fenda que permite se fortaleceren as nacións dependentes. Sendo verdade a primeira parte da argumentación, carece do máis mínimo rigor, no relativo ás consecuencias sobre as nacións sen estado propio. Non valora axeitadamente os efectos e a finalidade da globalización neoliberal.

Read the rest of this entry »

Entre derivas negativas e cambios na boa dirección

Febreiro 25th, 2016  |  Published in| the_category nacionalismo, política, soberania

2014 06 07 republica galegaOs medios sistémicos (e hexemónicos) sempre están dispostos a poñer o dedo na chaga cando se trata de forzas que molestan. Non son imparciais. E agora tamén o fan contra En Marea, xa que a consideran un perigo electoral, despois de lle dar folgos (antes foi a AGE) como alternativa ao BNG. Daquela, o seu obxectivo principal na Galiza era rematar, ou cando menos debilitar, o opoñente histórico do proceso de concentración e centralización da riqueza e do poder e da dependencia externa. Un proceso ao que se incorporou hai tempo a burguesía do país, procurando un lugar entre as clases dominantes. Fíxoo renunciando á cultura e lingua propias e hipotecando un desenvolvemento autónomo; asumindo así un retroceso constante para Galiza na distribución da produción e do traballo, a desfeita do rural e a enxurrada emigratoria.

Read the rest of this entry »

A trampa do tacticismo electoral

Febreiro 18th, 2016  |  Published in| the_category nacionalismo, política, soberania

urnaQue o Partido Popular sexa derrotado nas vindeiras eleccións galegas é un paso necesario para iniciar unha viraxe que permita desenvolver a economía e xerar emprego digno, realizar políticas de protección social, e fortalecer a identidade nacional galega (lingua, cultura, coñecemento do país e da historia propia, etc.). Mais avanzar nestes cambios é imposíbel, neste tempo histórico, sen confrontar co capitalismo, sen realizar importantes mudanzas no modelo económico e social, sen conquistar a soberanía.

Read the rest of this entry »

As Irmandades, un pulo cualitativo da conciencia nacional

Febreiro 17th, 2016  |  Published in| the_category cultura/lingua, Historia, nacionalismo, soberania

1917 05 20 -ant-19- p01- irmandades da fala2Durante os meus anos de militancia na Irmandade Galega de Bos Aires (1967-1972), da que fun secretario, tirei a conclusión de que, cando Castelao propuxo disolver a agrupación do Partido Galeguista naquela cidade e constituír unha organización que reunise todo o galeguismo, estaba a recrear as Irmandades da Fala. Contribuíu a isto que na capital Arxentina existise unha corrente de esquerda e independentista moi activa, que en gran medida proviña da Sociedade Nazonalista Pondal. Tamén comunistas e anarquistas que militaban no sindicalismo arxentino e se sentían galegos de nación, e cos que había que contar para disputarlle ao PSOE e ao PCE a hexemonía na colectividade. Esta Irmandade tería axiña réplica noutras cidades de América Latina. Sen dúbida foi unha decisión acertada, que lle deu arroupe político ao Consello da Galiza como goberno galego no exilio, e fortaleceu e achegoulle ideoloxía á colectividade.

Read the rest of this entry »

Refundar, solución ou cortina de fume?

Febreiro 11th, 2016  |  Published in| the_category nacionalismo, política, soberania, traballo

Logo BNGSectores do BNG veñen facendo súa a consigna da necesidade de refundar a fronte, sen achegar unha análise completa das eivas e erros cometidos, nin ate onde deben chegar as reformulacións para recuperar as complicidades sociais perdidas. Non se dan, como resposta, propostas concretas do que se debe reformar, sexa nos obxectivos, na folla de ruta, na mensaxe, nos métodos de traballo ou no organizativo. Seica, reduciríase todo a procurar alianzas de cúpula, nunha confluencia coas Mareas, sumándose no vagón de cola para aproveitar o seu éxito electoral (que por outra banda adxudican en boa medida ao favor dos medios). Cando se dan outras receitas, cínguense, a ser máis flexíbeis, “menos sectarios”, sen definir con claridade en que aspectos, malia que, ao caracterizar o proceso como de refundación, todo indica que os cambios serán importantes e que afectarán ao proxecto no seu conxunto.

Read the rest of this entry »