mov.obreiro

1977, un ano de conquistas populares

Febreiro 21st, 2017  |  Published in| the_category Historia, mov.obreiro, nacionalismo, sociedade, traballo

A loita do movemento obreiro obrigou a ditadura de Franco (morto en 1975) a crear novos marcos legais cos que procurar conter a protesta social ascendente. Tamén empurrou no mesmo sentido na etapa posterior da Transición. Deste período temos a Lei de Convenios Colectivos de 1973, o Decreto Lei de Conflitos Colectivos de 1975, a liberdade de organización de sindicatos e a lei que eliminaba as restricións ao dereito de folga no ano 1977. A abertura destes espazos de legalidade pra expresar as reivindicacións da clase traballadora non estivo exenta de accións represivas contra as mobilizacións. Por exemplo, as manifestacións do 1º de maio de 1977 non foron permitidas, e as concentracións foron reprimidas, producíndose máis de 50 detencións.

Read the rest of this entry »

Solucións artificiosas

Febreiro 18th, 2017  |  Published in| the_category economía, mov.obreiro, traballo

A iniciativa lexislativa popular sobre unha renda mínima garantida, presentada por CC.OO. e UGT, foi admitida a trámite no Congreso do Estado español, e contou co apoio de todos os partidos, agás o PP e Ciudadanos (non estaban presentes os partidos cataláns). Esta iniciativa pretende garantir unha renda a todas as familias que ingresen menos de 5.387 euros ao ano. Estas centrais españolas calculan que esta axuda indefinida deberíaselle conceder a 2.402.695 persoas, das que 105.187 na Galiza (un 4,37%). Outras das condicións son: que residan de forma ininterrompida durante os seis meses anteriores á solicitude no Estado español, ter entre 18 e 65 anos de idade, non percibir prestacións por desemprego, e atoparse inscrito cando menos durante os últimos doce meses como demandante de emprego.

Read the rest of this entry »

Unha decisión acertada

Febreiro 4th, 2017  |  Published in| the_category mov.obreiro, nacionalismo, política, soberania

A recente incorporación ao BNG da Fronte Obreira Galega (FOGA), unha organización política con militancia no mundo sindical e na comarca de Vigo especialmente, ten transcendencia, xa que fortalece o nacionalismo anticolonial e rupturista. Ante todo porque, para alén da integración no BNG de persoas a titulo individual, seica 320 dende a última asemblea, esta é a primeira incorporación dun colectivo, dende a ruptura de Amio. Representa polo tanto un cambio de tendencia, que se suma aos bos resultados das eleccións galegas, se temos en consideración as malas expectativas das enquisas naquel intre.

Read the rest of this entry »

Metendo medo coa robotización

Xaneiro 26th, 2017  |  Published in| the_category mov.obreiro, neoliberalismo, traballo

Desde o inicio da crise, as mensaxes do poder dirixidas á clase traballadora puxeron o acento en que había que facer sacrificios para recuperar a economía. Así crearíase emprego e todo volvería ser como antes: salarios e prestacións públicas. O ano pasado o PIB volveu aos niveis de 2008, o ano de inicio da crise. Mais as taxas de desemprego son máis elevadas, malia a emigración e a baixa natalidade, e aumentou a precariedade, a xornada laboral, a presión fiscal e reducíronse os salarios e as prestacións sociais. Como contrapartida aumentaban os beneficios empresariais, e os moi ricos sono cada vez máis. Neste retroceso das condicións de vida da clase traballadora (2/3 das familias teñen problemas para chegar a final de mes) foron fundamentais as reformas laborais e das pensións, a lei mordaza, e a machada á negociación colectiva.

Read the rest of this entry »

Caracterizando a conxuntura

Xaneiro 22nd, 2017  |  Published in| the_category globalizacion, Internacional, mov.obreiro, neoliberalismo, soberania, traballo

Estamos nunha conxuntura. Ou sexa, nun intre incerto entre dúas etapas, no que non se pode dar por decidida a correlación de forzas no futuro, e polo tanto o carácter da próxima etapa. Aínda así, sabemos que o imperialismo está representado hoxe polos Estados Unidos e aliados, que son hexemónicos. Mais a tendencia actual favorece, de se manter, as potencias emerxentes no ámbito económico e no militar (aínda non no eido financeiro e da información). Sabemos que este bloque emerxente non ofrece un sistema alternativo, senón que procura un novo reparto do poder e da riqueza no plano territorial, tamén no papel das culturas, das linguas, da información. Sabemos que o mundo afronta graves problemas ambientais, de esgotamento de recursos, demográficos, e migracións masivas forzadas polas características do capitalismo. Sabemos que a especulación, a economía delituosa, a guerra, a precariedade e a desigualdade, non son unha anomalía senón parte substancial do sistema. Sabemos que o capitalismo, for na versión máis expeditiva ou na keynesiana, non é quen de frear nin resolver estas eivas, atrancos e miserias, porque está na súa etapa senil. Tal como se reflicte na queda da taxa de máis-valía, o que provoca que os beneficios empresariais só se podan consolidar mediante unha maior explotación da forza de traballo e opresión dos povos.

Read the rest of this entry »

Un debate histórico, ruptura ou transición

Decembro 30th, 2016  |  Published in| the_category Historia, mov.obreiro, nacionalismo

Sen dúbida 2016 é un ano ateigado de novas que dan para facer unha extensa reflexión e un bo artigo. Neste curto período podemos destacar: a pequena guerra mundial en Siria, que a esta altura xa ten gañadores, e non precisamente o imperialismo hexemónico; o retroceso dos governos progresistas na América Latina; as convulsións internas do capitalismo que marcan un cambio de tendencia no proceso de globalización (Brexit, triunfo de Trump, resultado do referendo en Italia); os múltiples indicios de que a crise volve; e uns resultados nas eleccións galegas que dan unha nova oportunidade ao BNG. Agora ben, como coido que estes temas foron abondo tratados e seguirémolos debatendo o vindeiro ano, permítame o lector/a que retroceda catro décadas e lembre algúns acontecementos na Galiza daquel tempo. 1976 foi, xunto con 1977, un ano chave, de conxuntura. Entendendo como tal un período de forte disputa no que estaba morrendo unha etapa e nacendo outra que responde mellor á correlación de forzas do momento, polo que pode implicar tanto un avance como un recuar social e democrático. Do pasado sempre se aprende, especialmente cando se refuga reproducir mecanicamente as alternativas para enriquecer a análise.

Read the rest of this entry »

A cuestión está no reparto

Decembro 6th, 2016  |  Published in| the_category economía, mov.obreiro, traballo

Coa escusa do elevado déficit público e das esixencias da súa redución pola Comisión Europea, o Goberno comezou a dar os primeiros pasos pra un novo axuste. Xa se anuncian subidas nos impostos especiais que afectan ao consumo. Dado que se trata de produtos, como o tabaco e as bebidas, o aumento pode ser razoábel. Mais, chama a atención que se exclúan as rendas altas deste maior esforzo fiscal, xa que un imposto directo como o IRPF non se vai modificar, malia que a súa reforma en 2014 supuxo nestes dous anos pra o Estado, unha perda de 6 mil millóns de euros.

Read the rest of this entry »

Sen predica, iniciativa e loita, non mellorará o reparto (Tampouco se conquistará a soberanía)

Setembro 3rd, 2016  |  Published in| the_category mov.obreiro, nacionalismo, neoliberalismo, política

34116Dirase que son teimoso. E é verdade. Mais nunha sociedade como a galega, dependente, polo tanto subordinada aos intereses das clases dominantes foráneas, e periférica no marco desta potencia económica que é a Unión Europea, non comprender que a problemática nacional ten unha relación directa coa cuestión de clase é un suicidio político. É así porque os intereses e protagonismo das clases populares, e moi especialmente da clase traballadora (que representa máis do 80% da povoación activa), son factores esenciais para conquistar a liberación e para que esta teña como meta a xustiza social.

Read the rest of this entry »

O laboral nun segundo plano

Setembro 1st, 2016  |  Published in| the_category mov.obreiro, política, traballo

2013 05 01 vigo cig P1061128Ficamos en plena campaña pre-electoral para o Parlamento galego, e os partidos con opcións de ter representantes xa amosaron as liñas argumentais. E choca que entre estas non destaquen as condicións laborais, é dicir: o desemprego, a precariedade, os baixos salarios, as horas polas que non se paga e cotiza. Esquécese o aspecto fundamental que marca unha tendencia regresiva na parte que lle corresponde ao traballo no PIB, e como consecuencia no medre da desigualdade social, a que 2/3 das familias non dean chegado a final de mes, e rente dun 30% estean por debaixo da liña de pobreza. Que estes aspectos sexan secundarios para a dereita é lóxico, mais que se coloquen nun plano secundario nos partidos da esquerda é preocupante. Incomprensíbel, especialmente en forzas da esquerda nacionalista como o BNG, que ten unha ligazón moi estreita co sindicalismo, e unha participación activa en todas as loitas e mobilizacións da clase traballadora.

Read the rest of this entry »

Os cambios sistémicos non son cousa do pasado

Xullo 19th, 2016  |  Published in| the_category globalizacion, Internacional, mov.obreiro, neoliberalismo

francia protesta laboral13325471_xlParecía que todo estaba atado e ben atado pola lóxica da globalización neoliberal e que o poder dos Estados Unidos reinaba sen maior oposición. E que alí onde existía oposición, fosen países ou pobos, serían condenados á destrución, ao bloqueo, e a ser parias, por obra e graza dos medios de información subordinados a esta hexemonía. Porén, resulta que o descontrol agroma unha e outra vez no centro do sistema. Así, temos os países do leste da Unión Europea que non aceptan as directrices en materia migratoria e que Turquía os alenta; o Reino Unido que vota a prol do brexit; a protesta obreira e estudantil que ateiga Francia e dura meses contra o axuste laboral; os ataques terroristas asasinan impunemente no corazón da UE; e mesmo unha fracción de militares que executan un golpe de estado en Turquía, e non lle resta importancia o feito de ter fracasado.

Read the rest of this entry »

Cando pluralidade e fragmentación van da man

Xullo 12th, 2016  |  Published in| the_category globalizacion, mov.obreiro, neoliberalismo

2015 03 10 vigo cig manifestacion P1010293Os dados de desemprego e afiliación á Seguridade Social son positivos, polo que o Governo e a Xunta sacan peito. Mais este medre ten moitos aspectos conxunturais, e non é ouro todo o que brilla. Os piares que alentan a economía son totalmente dependentes do contexto global, algo que non controla nen o Governo do Estado español, nen a Xunta, co que isto ten de debilidade. Refírome concretamente: á queda do euro respecto do dólar e á rebaixa do prezo do petróleo; á flexibilidade cuantitativa do BCE, poñendo no mercado billóns de euros; e sobre todo, ao pulo do turismo polos atentados en países competidores, como son Tunisia, Turquía, Exipto, e á inestabilidade política en Grecia. Aínda que a situación non mudase neses países, un atentado no Estado español, daría ao traste co que neste intre é a actividade con maior crecemento.

Read the rest of this entry »

A dereita produce espellismos coas estatísticas

Xuño 17th, 2016  |  Published in| the_category economía, mov.obreiro, traballo

estatisticas-de-investimentos-2010Segundo dados do INE, as familias galegas que non tiñan capacidade para afrontar gastos extras imprevistos baixou durante o ano 2015, do 38,6% ao 29,6%. Unha rebaixa do 9%! E isto acontece malia que o ingreso medio por persoa reduciuse. A mesma tónica teñen os dados sobre as persoas que tiñan dificultade para chegar a final de mes, que eran o 66,25% no ano 2007, antes da crise, e baixaron ate o 58,65% no ano 2014, cando aínda non se iniciara a recuperación. Unha milagre.

Read the rest of this entry »

O imperialismo ten guión. E as clases populares?

Xuño 12th, 2016  |  Published in| the_category mov.obreiro, política, soberania, traballo

obama-merkel-A clase traballadora francesa, co apoio dos estudantes e doutros segmentos sociais, leva case tres meses realizando paros, especialmente no sector da enerxía e transportes, e mobilizacións masivas. Deste xeito confrontan coa reforma laboral auspiciada por Hollande e Valls. O Partido Socialista quere individualizar as condicións contractuais, rebaixar a contía dos despedimentos improcedentes e ampliar as causas, desregular a negociación colectiva e debilitar o sindicalismo. Ou sexa, están a seguir o guión neoliberal que se está a aplicar en toda a Unión Europea. O importante neste caso é que, para alén de ser unha protesta defensiva, mantense no tempo, o que lle permite callar na conciencia colectiva formando novos/as activistas fogueados na mobilización e no debate das ideas. Outro éxito é que un 70% da povoación rexeita a reforma. Asemade, tampouco se pode ignorar a importancia cara o exterior que ten esta loita, sendo Francia a segunda economía da UE. Cómpre destacar que o sindicato CGT ten o papel dinamizador nos paros e mobilizacións.

Read the rest of this entry »

Relacións laborais do século dezanove

Xuño 10th, 2016  |  Published in| the_category mov.obreiro, neoliberalismo, traballo

2006 11 30 bergantiños cabana 41165Segundo o presidente da patronal CEOE, o traballo indefinido é cousa do pasado, “propia do século XIX”. Unha afirmación que reflicte que se marca como obxectivo precarizar as relacións laborais, impoñendo a lei da selva do poder económico, da cobiza. Mais tamén, amosa que a historia non é o seu forte. En realidade, a súa proposta quérenos levar xustamente ao século XIX, cando os nenos traballaban nas minas, os obreiros tiñan xornadas de 14 e 16 horas coas que non gañaban o necesario para soster a familia.

Read the rest of this entry »

A clase traballadora rebélase en Francia

Xuño 7th, 2016  |  Published in| the_category europa, mov.obreiro, neoliberalismo, traballo

francia protesta laboral13325471_xlVan máis de dous meses de mobilizacións masivas contra a reforma laboral de Hollande en Francia, concretadas en folgas sectoriais, manifestacións e ocupacións de prazas. Nas protestas participan, ademais da clase traballadora, estudantes, así como outros segmentos sociais a través de Nuit Debout, que algúns consideran un xeito de 15-M á francesa. Agora ben, resulta evidente que as folgas teñen un carácter central, xa que teñen un efecto directo sobre a economía (e os beneficios das clases dominantes) e inciden na actividade normal da povoación. Tamén cuestionan a oportunidade das medidas tomadas polo Governo “socialista”, mesmo pra alén de que sexan regresivas no social, que é o aspecto fundamental. Asemade, unha oposición tan forte non é un problema menor pra Unión Europea, xa que constitúe un atranco e unha deslexitimación das políticas neoliberais que propicia, máxime sendo Francia a segunda economía da Unión. Ou sexa, este é un mal exemplo pra a burocracia de Bruxelas, xa que ataca o guión que é funcional á globalización.

Read the rest of this entry »