economía

Solucións artificiosas

Febreiro 18th, 2017  |  Published in| the_category economía, mov.obreiro, traballo

A iniciativa lexislativa popular sobre unha renda mínima garantida, presentada por CC.OO. e UGT, foi admitida a trámite no Congreso do Estado español, e contou co apoio de todos os partidos, agás o PP e Ciudadanos (non estaban presentes os partidos cataláns). Esta iniciativa pretende garantir unha renda a todas as familias que ingresen menos de 5.387 euros ao ano. Estas centrais españolas calculan que esta axuda indefinida deberíaselle conceder a 2.402.695 persoas, das que 105.187 na Galiza (un 4,37%). Outras das condicións son: que residan de forma ininterrompida durante os seis meses anteriores á solicitude no Estado español, ter entre 18 e 65 anos de idade, non percibir prestacións por desemprego, e atoparse inscrito cando menos durante os últimos doce meses como demandante de emprego.

Read the rest of this entry »

Dúas propostas singulares e positivas

Febreiro 10th, 2017  |  Published in| the_category economía, neoliberalismo, traballo

Coincidindo co pico da tarifa eléctrica do pasado mes e o cumio de presidentes de comunidades e nacionalidades presidido por Rajoy, para axustar o modelo de financiamento autonómico, o BNG volveu incidir nas súas propostas de tarifa eléctrica e de concerto económico. Sen dúbida, en ambos os casos trátase de medidas alternativas que singularizan a fronte diante doutras forzas políticas. Porén o fundamental é que ambas as propostas serían beneficiosas para os intereses económicos e sociais de Galiza. Facendo unha breve análise:

Read the rest of this entry »

Lóxica globalizadora

Febreiro 9th, 2017  |  Published in| the_category economía, globalizacion, Internacional, neoliberalismo

Empresarios e medios amosan preocupación porque auxiliares da industria automotriz estanse a instalar no norte de Portugal. Seica é porque ofrecen solo regalado e descontos fiscais, o que se considera unha competencia desleal. Hai quen engade que os salarios son alí moi inferiores. Polo que sería necesario definir con claridade as regras de xogo.

Read the rest of this entry »

Concerto económico. Algo máis que cartos

Febreiro 7th, 2017  |  Published in| the_category economía, neoliberalismo, soberania

As modificacións que se fagan no modelo de financiamento autonómico teñen importancia pra Galiza, xa que delas depende a contía dos recursos en investimentos, servizos e prestacións pra os vindeiros anos. Ate o momento, realizouse unha reunión de presidentes autonómicos (á que non asistiron Catalunya e País Vasco) e un primeiro debate no Parlamento galego. A Xunta nomeou un economista pra Comisión de Expertos sobre o modelo de financiamento. O catedrático Santiago Lago foi proposto logo de consultar con tres grupos parlamentares (PP, PSOE e En Marea). Seica non puideron contactar co BNG, o que é difícil de crer. Chama a atención que se elixa o experto antes de clarificar que modelo de financiamento se vai defender.

Read the rest of this entry »

Concerto económico? E por que non?

Febreiro 2nd, 2017  |  Published in| the_category economía, nacionalismo, soberania

O conselleiro de Facenda propuxo o catedrático Santiago Lago para a Comisión de Expertos sobre o novo modelo de financiamento autonómico. Seica o fixo despois de consultar con tres grupos parlamentares (PP, PSOE e En Marea), xa que non puido contactar co BNG, o que é difícil de crer. Tendo en consideración as posturas e relacións deste economista, todo fai pensar que deste xeito o PP quere garantir a complicidade do PSOE neste tema de tanta transcendencia, máxime se pensamos que para o PP, isto é a chave do conflito catalán. Esta semella unha análise moi esquemática do avance social do independentismo nesa nación, xa que ignora os aspectos culturais, de modelo económico e social, e moi especialmente o dereito a decidir, a cuestión da soberanía. Tamén chama a atención que se elixa o experto antes de clarificar cal vai ser o modelo de financiamento que defenderá Galiza nesa Comisión. A menos que estas reunións sexan unha escenificación, e todo estea decidido ou se decida noutro lugar.

Read the rest of this entry »

O custe da electricidade

Febreiro 1st, 2017  |  Published in| the_category economía, neoliberalismo, soberania

Sorprende que, se todos os partidos da oposición no Congreso denuncian (ou cando menos recoñecen) que as compañías eléctricas exercen sobre os usuarios-clientes unha relación de dominio, ningún deles propoña a nacionalización desas compañías. A presentación dunha iniciativa co obxectivo de favorecer a instalación da produción de enerxía familiar, sendo positiva, non dá solución ao problema de fundo. O Governo, pola súa banda, utiliza como escusas a falta de chuvias e vento, o aumento do petróleo, e un troco euro/dólar máis desfavorábel pras importacións. Porén isto non xustifica o aumento constante do prezo da luz nos últimos anos, con períodos moi longos nos que estas condicións eran positivas pras empresas produtoras de electricidade.

Read the rest of this entry »

Máis do mesmo

Xaneiro 31st, 2017  |  Published in| the_category economía, neoliberalismo, sociedade, traballo

Aproveitando a publicación da Enquisa de Poboación Activa (EPA), o Goberno gábase dos bos resultados no emprego. Mais esquece que aumentou o traballo temporal e a tempo parcial e baixou o salario medio. E tendo en consideración que o PIB foi semellante o ano pasado ao que existía no inicio da crise, resulta evidente que a recuperación fíxose a costa da clase traballadora, que perdeu participación no total da renda. Segundo dados de 2016, foi no Estado español onde máis medrou a desigualdade durante a crise, entre os países da OCDE. Só superado por Chipre. Asemade, hai menos ocupados e medrou a porcentaxe de contratos a tempo parcial. Non é precisamente para estar contentes, máxime cando a falta de autocrítica de Rajoy amosa que as políticas económicas e laborais serán máis do mesmo durante esta lexislatura.

Read the rest of this entry »

Ollo! As estatísticas non son imparciais

Xaneiro 6th, 2017  |  Published in| the_category economía, traballo

Desde que comecei a ter interese na cuestión política, sendo un mociño, dinlle moita importancia aos dados estatísticos, porque permitían contrastar as vivencias persoais cunha avaliación da realidade que podía ser máis obxectiva. Esta tendencia a procurar unha base estatística para a análise fortaleceuse na Universidade de Bos Aires participando na actividade política nunha esquerda marxista que todo o contrastaba. Mais as enquisas non reflicten sempre con exactitude a realidade económica e social, xa que as persoas que as elaboran non viven á marxe dos intereses políticos e económicos. De aí que unha utilización mecánica conduce moitas veces a realizar valoracións que acaban sendo erradas, que non contribúen ou mesmo poden restar ao obxectivo liberador. Non é un tema secundario, máxime cando aspectos como a loita de clases e a cuestión nacional son temas moi sensíbeis, centrais para consolidar a hexemonía do capitalismo.

Read the rest of this entry »

Menos leria e mellores resultados

Decembro 22nd, 2016  |  Published in| the_category economía, política, soberania

O Presidente da Xunta faise propaganda destacando que os galegos e galegas teñen dous mil euros menos de débeda pública que a media dos habitantes do Estado español (EE), e que ademais, esta é máis reducida na porcentaxe do PIB. Vale. Mais esquece comentar que a nosa renda por habitante é das máis baixas, e que o PIB galego, en porcentaxe, é cada vez menor en comparanza co do EE. Sen ignorar que ter unha débeda reducida é positivo, tampouco se pode pasar por alto que esta non ten o mesmo efecto nunha economía que vai a menos, como a galega, que noutras que amosan perspectivas de crecemento en todos os aspectos. A alta taxa de emigración e desemprego, a baixa natalidade, e o retroceso demográfico, reflicten con toda crueza que, para a xente, as expectativas son pesimistas. E isto é realmente o transcendente.

Read the rest of this entry »

Non hai cambio sen desglobalización

Decembro 16th, 2016  |  Published in| the_category economía, globalizacion, Internacional, neoliberalismo

Para alén das distintas hipóteses sobre os resultados electorais nos Estados Unidos e Austria, ou os referendos en Gran Bretaña e Italia, é evidente que o modelo económico e social está desacreditado. A oposición social ao sistema que se expresa é moi forte, aínda que se poda cuestionar que a opción política escollida sexa a acertada. Co argumento da competitividade, especialmente en Occidente, aumenta a explotación laboral, diminúen as prestacións públicas, e medra a desigualdade, a corrupción, a violencia e a economía delituosa. Está roto o contrato social; así chamado pola esquerda sistémica. Asemade, a confrontación entre potencias vai a máis, así como a fractura interna dentro do mundo empresarial cos sectores afectados negativamente pola globalización e a economía de escala.

Read the rest of this entry »

Orzamento e salario mínimo

Decembro 9th, 2016  |  Published in| the_category economía, publico, traballo

Aumentar o salario mínimo nun 8%, incrementar unha milésima máis do previsto a capacidade de gasto para as nacionalidades e autonomías, e con seguridade, algunha outra “cesión” menor do PP, son as escusas que necesitaba o PSOE. E deste xeito poder cumprir a súa parte dos compromisos do axuste coa Unión Europea e as grandes corporacións empresariais. Non é unha novidade, este foi o guión que seguiu con González e Zapatero cando exerceron o governo, e a razón para botar a Pedro Sánchez da dirección do partido. Seguramente tamén lle darán algunha compensación a Ciudadanos, para que se gabe da súa capacidade de presión diante dos seus seguidores e asegurar o apoio incondicional que lle vén prestando ao PP. Polo tanto, a dereita ten garantida a aprobación das contas globais dos orzamentos para 2017.

Read the rest of this entry »

Chegou a desglobalización?

Decembro 7th, 2016  |  Published in| the_category economía, globalizacion, militarismo, neoliberalismo

Hai analistas que consideran que o Brexit e a elección de Trump á presidencia dos Estados Unidos son pasos importantes cara a desglobalización. Engaden que o comercio internacional está a crecer por debaixo do medre do PIB, e que nalgúns países están a se recuperar as taxas aduaneiras. Asemade, existe moita oposición social á globalización. Paralelamente, cada vez máis amplos sectores do capital chegan ao convencemento de que o crecemento da economía será cada vez menor, malia os tratados de libre comercio, prexudicando a taxa de lucro empresarial. Ademais, o proceso produce perigos crecentes no ámbito militar, debido á exclusión de Rusia e China dos tratados de libre comercio, e ao aumento da confrontación con estas potencias en todos os eidos, dado que non se queren compartir os beneficios en pé de igualdade. Daquela que o TTIP sexa sinónimo de OTAN económica.

Read the rest of this entry »

A cuestión está no reparto

Decembro 6th, 2016  |  Published in| the_category economía, mov.obreiro, traballo

Coa escusa do elevado déficit público e das esixencias da súa redución pola Comisión Europea, o Goberno comezou a dar os primeiros pasos pra un novo axuste. Xa se anuncian subidas nos impostos especiais que afectan ao consumo. Dado que se trata de produtos, como o tabaco e as bebidas, o aumento pode ser razoábel. Mais, chama a atención que se exclúan as rendas altas deste maior esforzo fiscal, xa que un imposto directo como o IRPF non se vai modificar, malia que a súa reforma en 2014 supuxo nestes dous anos pra o Estado, unha perda de 6 mil millóns de euros.

Read the rest of this entry »

A caldeira está no límite

Novembro 22nd, 2016  |  Published in| the_category economía, globalizacion, neoliberalismo, traballo

2012 10 04 vigo cig P1150845O Presidente do Governo destacou hai uns días nunhas declaracións, que o PIB sería a mediados do vindeiro ano, semellante ao existente antes do inicio da crise no 2008. Porén, esqueceu dicir que este avance económico non terá unha correspondencia no eido social e laboral, onde o axuste non só se mantén senón que se acentúa un pouco máis cada ano que pasa. En poucas palabras, que pra eses dous terzos das familias que chegan con dificultade ou moita dificultade a final de mes, só se notará o medre da economía no aumento do traballo precario e mal pago. E por se non abondase, a outra tendencia dominante é a centralización da riqueza e do emprego nos territorios centrais do sistema, coa agravante que iso implica pras clases populares galegas.

Read the rest of this entry »

Rematou o axuste?

Novembro 10th, 2016  |  Published in| the_category economía, globalizacion, neoliberalismo

2016-11-02-lugo-mobilizacionerepopular-01Pode que a crise, entendida como un retroceso do PIB e dos lucros do capital, chegase ao seu fin. E tamén que medre a poboación ocupada. Mais na outra cara da moeda aumentan o traballo precario e os baixos salarios. A este ritmo, tardarase moitos anos en eliminar o desemprego. Asemade, non se pode ignorar que a lousa da emigración e da baixa natalidade son na Galiza a razón de termos unha taxa de paro menor que a media do Estado español. A falta de emprego e as malas condicións laborais son o primeiro condicionante para o avellentamento da poboación galega. Quen vai casar e ter fillos, sen traballo garantido e con salarios que non dan para vivir? Como facelo cando se está forzado/a a coller as maletas para emigrar por un tempo longo ou definitivamente? Hoxe, un é pobre traballando!

Read the rest of this entry »