Cúmprese unha década do falecemento de Lois Obelleiro Piñón. No acto organizado daquela na súa homenaxe, mentres os gaiteiros tocaban o antigo himno do Reino de Galiza, escoitei numerosas verbas de agarimo e dor. Mesmo a moitos caeunos algunha bagoa pola emoción do momento, polo camarada co que compartíramos anos de loita contra a ditadura e desexos de cambios profundos que non chegaron coa democracia, e polos que seguimos loitando. Era a tristeza que causa a perda dun compañeiro e amigo, aínda que el foi dos que deixou semente. O aprecio e respecto por Lois Obelleiro amosouse no milleiro de persoas que acudiron a aquel acto de recoñecemento e despedida (máis do primeiro que do segundo), tanto por parte de familiares, como de veciños/as e persoas do ámbito do nacionalismo, vidos de todos os recunchos da Nación Galega.

Lois Obelleiro morreu aos 55 anos de idade, despois dunha longa enfermidade. E con el perdeuse un cadro político do nacionalismo, que sen dúbida estaba chamado a ter un protagonismo moito maior. Era unha persoa animosa, con xenio, e cun permanente sorriso nos beizos. Sempre aberto ao diálogo e ao debate, desde unha firmeza nacionalista e un compromiso social inquebrantábel. Díxeno nun artigo que publiquei daquela, e repítoo hoxe: coido que debeu ocupar funcións de maior responsabilidade política, máis cedo e máis tempo. Porén, moitas veces estas cousas vainas marcando a complexa vida interna das organizacións. Asemade, cómpre remarcar que era un compañeiro que se preocupaba da formación teórica, algo ao que sumaba a súa práctica no ámbito sindical, veciñal e municipal.

Ademais foi autor de varios libros de texto en galego, algúns con Bieito Alonso, así como colaboracións no aspecto histórico, por exemplo no Terra e Tempo números 1 e 3 da segunda etapa. Canda outros historiadores, elaboraría tamén unha Historia Xeral de Galicia na editorial A Nosa Terra. Nunha entrevista que lle facía este semanario, no número do 22 de agosto de 1996, en relación coa Guerra Civil e a represión da ditadura e co gallo dun acto no concello de Soutomaior, manifestaba “que coidaba que estas iniciativas debían ter continuidade noutras localidades”. E afirmaba deseguido: “Non para abrir feridas, senón para recuperar o orgullo da povoación e dos familiares por aqueles que non fixeron máis que defender a liberdade e a democracia”. Engadía: “O 36 é importante polo que supón de recorte no desenvolvemento natural do país (…) o PP impediu que saíse adiante unha moción do BNG referida ao caso de Bóveda, e tamén a rehabilitación social de todos/as os veciños represaliados”. Esta foi outra faceta da súa contribución militante.

No plano persoal, sempre tivemos unha moi boa relación. Aínda que houbese algúns aspectos nos que mantiñamos diverxencias, eran máis fortes os anos de militancia en común e as coincidencias, especialmente na folla de ruta, nos obxectivos, nos métodos de traballo. Estiven moitas veces na súa casa, sobre todo nos primeiros anos. Coñecía a Emerita (“Meri”), a súa muller. Ambos partillaban inquedanzas políticas e militancia. Cómpre lembrar que ela foi unha persoa chave para a introdución da Intersindical Nacional Galega (ING) no hospital da Cruz Vermella de Vigo, na que foi delegada pola central sindical.

Obelleiro participou activamente nos primeiros pasos do Sindicato Obreiro Galego (SOG) e da ING, especialmente en Soutomaior e nos concellos veciños. Tamén formou parte dos organismos de dirección provinciais da central sindical. Tocoulle vivir o trago amargo da loita do “can e a vara”, que no ano 1977 dividiu os/as mariscadores a pé e os que rastrexaban desde os barcos con motor, dando lugar a unha confrontación de intereses alentada en boa medida, tanto polo poder como polos intereses partidistas de Comisións Mariñeiras, xa que esta última privilexiou tirar tallada do tema. O conflito conmocionou a ría de Vigo. A ING procuraba una síntese entre os sectores confrontados que, hai que recoñecelo, só era viábel no papel. Faltaba folla de ruta, e polo tanto un maior traballo explicativo previo. Este déficit tivo un custo sindical e político naquel intre. Obelleiro, acatando a disciplina, non deixou de sinalar as eivas e atrancos da estratexia, como tamén o fixemos outros. Mais non valeu de moito, diante dos razoamentos técnicos dalgúns compañeiros da dirección que se esgrimían como definitivos.

Asemade, lembro como en 1977, cando iniciamos dende Vigo a extensión da ING ao resto da provincia, foi el quen me presentou aos irmáns Parra e a Manola Novoa, que traballaban en Pontesa. Aumentamos axiña a afiliación na empresa, grazas ao seu traballo e a que foron quen de conectar cos mozos e mozas que representaban a vangarda da fábrica. A militancia de Obelleiro foi decisiva para contactar e afiliar noutras empresas, como as do grupo téxtil Regojo, en Soutomaior e en Amoedo (Pazos de Borbén). Tivo asemade un papel destacado nos conflitos deste grupo en 1978-1979, xunto con Uxío Chapela, que era a persoa de referencia na empresa en Redondela e delegado da ING. Ademais, grazas ao seu traballo militante, conseguimos afiliados/as en Carburos Metálicos de Arcade, e noutras empresas da bisbarra. Como consecuencia deste medre na afiliación, abrimos un local en Arcade que funcionou durante varios anos.

No ámbito partidario, penso que el foi o encargado da organización do primeiro congreso da Unión do Povo Galego (UPG), convocado en Arcade. Era o mes de agosto de 1977. A Garda Civil impediu a súa realización. Lembro con que agresividade actuaron contra Bautista Álvarez e outros compañeiros e compañeiras. Coido que estes trataron de atraer a atención para pór de manifesto a arbitrariedade da acción represiva, e sobre todo, para que os/as demais puidésemos marchar sen problemas e sen ser identificados. Deste xeito, garantiron que o congreso se terminase de realizar (clandestinamente) ese mesmo día no que fora unha granxa de polos en Budiño (O Porriño).

Non quero esquecer un incidente en outono de 1977, cando un empresario e alcalde de Ponte Caldelas xunto con algúns esbirros seus agrediunos nun bar da vila. Foi a súa resposta violenta, caciquil, despois de que Lois Obelleiro e Sobral, un compañeiro do SOG de Pontesa, retornasen dunha visita á fábrica deste patrón en Caritel. Foron alí, porque había contactos e querían aproveitar o tempo de bocadillo para lles ofrecer apoio aos traballadores/as para mellorar as condicións laborais. Xunto con Graña, un compañeiro de Planosa (empresa do sector químico en Vigo onde ambos traballabamos) tiña que esperar no bar a que volvesen. Malia que o tempo borra detalles da memoria, lembro que Obelleiro e Sobral devolveron golpe por golpe. Os dous eran mozos fortes, deportistas.

O enfrontamento non se considerou menor pola ING e tratouse no Eixo nº13, do mes de novembro. Destacábase na nova, que Paz Ameixeiras, dono da empresa e alcalde da vila, tivera ademais unha actitude agresiva contra a folga da madeira en Ourense. Que na súa empresa de Caritel (Ponte Caldelas): “… non dá de alta á xente na Seguridade Social, fanse xornadas de traballo de 10 e máis horas, e as estras páganse a prezos ridículos”. Posteriormente, a empresa sacou unha nota no Faro de Vigo atacando o SOG, e gabándose de cumprir escrupulosamente a lexislación laboral. Tamén deste xeito houbo que enfrontar o que ficaba de reaccionario da etapa franquista.

A finais de 1978, decidiuse na ING unir as comarcas e organizar a central sindical tendo en conta as provincias, atendendo á estrutura dos convenios e das institucións administrativas. A dirección provincial de Pontevedra, elixida o tres de novembro dese ano, estaba composta do seguinte xeito: secretario de zona, Manuel Mera; implantación zona norte, Lois Obelleiro; implantación zona sur, Xesús Chaves; finanzas, Anxo Goberna; convenios, Agustín Malvido; prensa e propaganda, Rosa de la Parra. Secretarios locais: Vigo, Xavier Alonso; Porriño, Carlos Alonso; Salnés, María Xosé Fariña; Pontevedra, Vitoria Fernández; Morrazo, Xosé M. Blanco. Secretarios sectoriais: Metal, Isidro López e Miguel Vázquez; téxtil, Uxío Chapela; Químicas, Anxo Soto; Construción, Carlos Recondo e Estanislao Sotelo; SGTM, Xosé Henrique Fernández; Comercio, Olaia Fernández Davila. Como se pode comprobar, ademais de Obelleiro, había na dirección da central sindical na provincia de Pontevedra compañeiras e compañeiros que terían un papel sobranceiro naqueles anos, e mesmo algúns no futuro da central ou da fronte patriótica.

Quero contar outra anécdota, que reflicte a personalidade de Obelleiro. Fun falar con el por un asunto sindical, en pleno proceso electoral, non lembro a que institucións, aínda que non eran eleccións municipais. Atopámonos na súa casa e díxome que mellor era conversar mentres facía reparto de propaganda electoral pola contorna. Lembro como, durante varias horas, petaba en todas as casas, unha a unha, falaba con cada veciño e veciña e deixáballe propaganda remarcándolle os aspectos que coidaba importantes. Facíao á marxe das súas simpatías políticas, con naturalidade, e argumentaba porque debían votar nacionalismo con feitos concretos e as consideracións estratéxicas. A iso se lle chama ligazón coas masas, traballo non rutinario, crear conciencia política.

A derradeira vez que o vin foi pouco antes da súa morte. Achegouse á central sindical en Vigo e devolveume unha documentación que eu lle pasara co encargo de que a utilizase para facer a segunda parte da Historia do sindicalismo nacionalista (xa tiñamos publicado a primeira parte, elaborada por Bernardo Máiz e Bieito Alonso). Eu consideraba que era a persoa máis apropiada, xa que coñecía moi ben esa etapa, pola súa práctica, e ademais era quen de contextualizar os feitos, e sistematizar as ensinanzas. Díxome que se atopaba algo mal de saúde, e que era mellor que outra persoa fixese este traballo. Xa non tiña ese sorriso tan común nel nos beizos, nen os ollos tan vivos, brillantes. Díxenlle que el era quen mellor podía facelo dada a súa ligazón coa loita sindical no período que abranguía o libro proxectado (1983-1994), mais que procuraríamos alguén que o puidese facer. Doeume. Xa sabía dos seus problemas de saúde. Meses despois, falecía.

Lois Obelleiro tiña engado persoal, era teimoso, atrevido, preocupáballe a formación, porén nunca á marxe da práctica. E non se deixaba vencer polas dificultades, nun tempo en que os resultados non sempre eran bos. Era un estudoso, especialmente da historia. Escribía, mais nunca fixo ostentación desta calidade, nen dos cargos que ocupou. Un mérito non menor, sobre todo neste tempo histórico. Foi dos que traballaron moito e ben, pola construción do sindicalismo nacionalista. Dos que fixeron posíbel que hoxe a CIG sexa unha forza consolidada, combativa, non pactista, que fai da xustiza social e da soberanía nacional a base da súa existencia. Achegou o seu grao de area ao nacionalismo no ámbito partidario e institucional, aínda que deste tema hai outras persoas que seguramente realizarán unha descrición máis próxima e argumentada. Hai compañeiros e compañeiras, como Lois Obelleiro, que nunca morren, viven en todos nós. Son semente e futuro.

Artigo publicado na revista nº 177 da Fundacion Terra e Tempo (LUis Obelleiro compromiso e loita)