O voto é un dereito con obrigas

Xuño 21st, 2016  |  Published in| the_category democracia, política

votar_eleccionesEn campaña electoral volve o debate sobre o voto dos residentes no exterior. Dálle pulo que moitos mozos/as que emigraron por mor da crise, especialmente a países da Unión Europea, consideran a súa ausencia transitoria. Hai na Galiza 2.695.748 persoas con dereito a voto o 26-X, das cales 443.677 viven fóra do Estado español (un 16,44%). Na provincia de Ourense, atinxe o 27%. Polo tanto, todo o que se decida sobre os requisitos do voto dos residentes no exterior pode ter unha gran incidencia nos resultados electorais. Non se trata dunha cuestión secundaria, nin de criterios que se podan tomar á lixeira, porque afectan un dereito democrático básico.

Read the rest of this entry »

A dereita produce espellismos coas estatísticas

Xuño 17th, 2016  |  Published in| the_category economía, mov.obreiro, traballo

estatisticas-de-investimentos-2010Segundo dados do INE, as familias galegas que non tiñan capacidade para afrontar gastos extras imprevistos baixou durante o ano 2015, do 38,6% ao 29,6%. Unha rebaixa do 9%! E isto acontece malia que o ingreso medio por persoa reduciuse. A mesma tónica teñen os dados sobre as persoas que tiñan dificultade para chegar a final de mes, que eran o 66,25% no ano 2007, antes da crise, e baixaron ate o 58,65% no ano 2014, cando aínda non se iniciara a recuperación. Unha milagre.

Read the rest of this entry »

A ONU dobrégase ante os cartos

Xuño 16th, 2016  |  Published in| the_category Internacional, militarismo

imagesO secretario xeral das Nacións Unidas, Ban Ki-moon, viuse obrigado a explicar a polémica decisión de retirar da lista negra de países e grupos que danan a infancia nas guerras a coalición que lidera Arabia Saudita, e coa que intervén no Iemen. A xustificación desta institución internacional é que varios países ameazaron con deixar de pagar as cotas, cortar as achegas de axuda a Palestina, e mesmo ditar unha fatua para declarar a ONU como anti-islámica (por Arabia Saudita). Segundo o informe da ONU, o reino saudita e os seus aliados son os responsábeis do 60% dos 785 menores mortos e dos 1.168 feridos no Iemen no pasado ano.

Read the rest of this entry »

A Revolución Arxentina

Xuño 14th, 2016  |  Published in| the_category américa latina, Historia, política, soberania

arxentina onganiaHai medio século, o 28 de xuño de 1966, a Arxentina sufría de novo un golpe militar que destituía o presidente Illia, do Partido Radical. Este accedeu ao governo nunhas eleccións polémicas, nas que houbo un 21,3% de votos en branco, xa que foi excluído o “peronismo”. Souben daquel levantamento das forzas armadas estando na Universidade Tecnolóxica, na que realizaba o curso de ingreso pra Facultade de Enxeñería de Bos Aires.

Read the rest of this entry »

O imperialismo ten guión. E as clases populares?

Xuño 12th, 2016  |  Published in| the_category mov.obreiro, política, soberania, traballo

obama-merkel-A clase traballadora francesa, co apoio dos estudantes e doutros segmentos sociais, leva case tres meses realizando paros, especialmente no sector da enerxía e transportes, e mobilizacións masivas. Deste xeito confrontan coa reforma laboral auspiciada por Hollande e Valls. O Partido Socialista quere individualizar as condicións contractuais, rebaixar a contía dos despedimentos improcedentes e ampliar as causas, desregular a negociación colectiva e debilitar o sindicalismo. Ou sexa, están a seguir o guión neoliberal que se está a aplicar en toda a Unión Europea. O importante neste caso é que, para alén de ser unha protesta defensiva, mantense no tempo, o que lle permite callar na conciencia colectiva formando novos/as activistas fogueados na mobilización e no debate das ideas. Outro éxito é que un 70% da povoación rexeita a reforma. Asemade, tampouco se pode ignorar a importancia cara o exterior que ten esta loita, sendo Francia a segunda economía da UE. Cómpre destacar que o sindicato CGT ten o papel dinamizador nos paros e mobilizacións.

Read the rest of this entry »

Relacións laborais do século dezanove

Xuño 10th, 2016  |  Published in| the_category mov.obreiro, neoliberalismo, traballo

2006 11 30 bergantiños cabana 41165Segundo o presidente da patronal CEOE, o traballo indefinido é cousa do pasado, “propia do século XIX”. Unha afirmación que reflicte que se marca como obxectivo precarizar as relacións laborais, impoñendo a lei da selva do poder económico, da cobiza. Mais tamén, amosa que a historia non é o seu forte. En realidade, a súa proposta quérenos levar xustamente ao século XIX, cando os nenos traballaban nas minas, os obreiros tiñan xornadas de 14 e 16 horas coas que non gañaban o necesario para soster a familia.

Read the rest of this entry »

Coa corda no pescozo

Xuño 9th, 2016  |  Published in| the_category economía, europa, soberania

2013 05 01 vigo cig P1060892A Comisión Europea esíxelle ao Estado español para este ano un novo recorte no gasto de 8 mil millóns de euros, co obxectivo de que cumpra o déficit pactado. Este non se respectou porque o Goberno fixo rebaixas fiscais no 2014 como engado electoral. É o caso da redución do IRPF, especialmente para os sectores con altos ingresos, da tarifa plana na Seguridade Social para os novos contratos e autónomos, e da rebaixa no imposto de sociedades. O incumprimento non se debe a un aumento do gasto social ou dos investimentos, senón a un recorte dos ingresos fiscais. De seguir no goberno o PP, ou outro partido da dereita, con toda seguridade a postura será aceptar as decisións de Bruxelas, coas que no fondo coinciden, aínda que ás veces consideren que non é o intre oportuno para as levar adiante.

Read the rest of this entry »

A clase traballadora rebélase en Francia

Xuño 7th, 2016  |  Published in| the_category europa, mov.obreiro, neoliberalismo, traballo

francia protesta laboral13325471_xlVan máis de dous meses de mobilizacións masivas contra a reforma laboral de Hollande en Francia, concretadas en folgas sectoriais, manifestacións e ocupacións de prazas. Nas protestas participan, ademais da clase traballadora, estudantes, así como outros segmentos sociais a través de Nuit Debout, que algúns consideran un xeito de 15-M á francesa. Agora ben, resulta evidente que as folgas teñen un carácter central, xa que teñen un efecto directo sobre a economía (e os beneficios das clases dominantes) e inciden na actividade normal da povoación. Tamén cuestionan a oportunidade das medidas tomadas polo Governo “socialista”, mesmo pra alén de que sexan regresivas no social, que é o aspecto fundamental. Asemade, unha oposición tan forte non é un problema menor pra Unión Europea, xa que constitúe un atranco e unha deslexitimación das políticas neoliberais que propicia, máxime sendo Francia a segunda economía da Unión. Ou sexa, este é un mal exemplo pra a burocracia de Bruxelas, xa que ataca o guión que é funcional á globalización.

Read the rest of this entry »

Irmandades da Fala, Viqueira: nacionalismo e socialismo

Xuño 4th, 2016  |  Published in| the_category Historia, nacionalismo, soberania

xohan vicente viqueira275aNa cea que todos os anos celebraba a Irmandade Galega de Bos Aires no Centro Ourensán o 24 de xullo, co gallo do Día da Patria Galega, no ano 1969, Bieito Cupeiro presentou o libro “Xohán Vicente Viqueira: Vida, persoalidade, pensamento”, pondo de releve o orador a notábel personalidade intelectual e patriótica deste galeguista. No número 136 d’A Nosa Terra, voceiro daquela das Irmandades da Fala, do 15 de marzo de 1921, afirmábase: Johán Viqueira, Risco, Cabanillas e Castelao son as colunas do movimento nazionalista galego. Son os homes representativos da cultura enxebre, que ten outro filosofo ó seu servicio: Losada Diéguez, i-un xurista: Banet Fontenla”. (Porteiro Garea morrera no ano 1918 con 28 anos). Posteriormente á morte de Viqueira con 37 anos, no ano 1924, o seu nome estará presente en repetidas ocasións como unha referencia do nacionalismo, tal como se reflicte en A Nosa Terra ou no Guieiro.

Read the rest of this entry »

A loita obreira colle pulo en Francia

Xuño 2nd, 2016  |  Published in| the_category europa, mov.obreiro, traballo

Francia inter-francia-huelga1A protesta contra a reforma laboral en Francia foise consolidando, tanto pola súa permanencia no tempo (máis de dous meses), como porque cada vez envolve sectores máis amplos da poboación. A mobilización quere impedir que se aprobe unha reforma regresiva que precariza as relacións laborais, resta poder á negociación colectiva, individualiza as contratacións e debilita os sindicatos. A forte oposición social coloca o Partido Socialista diante das súas contradicións ideolóxicas, como nunca antes. Segundo as enquisas, un 70% da poboación está en contra da reforma laboral, e só un 16% dos franceses/as confían en Hollande.

Read the rest of this entry »

A brincadeira coas estatísticas

Maio 31st, 2016  |  Published in| the_category economía, neoliberalismo, sociedade

estadisticasResulta difícil crer algunhas informacións estatísticas que serven pra dar titulares favorábeis ao governo no referente á situación da economía e do emprego. Estes son dous temas sensíbeis, dado que afectan á enorme maioría das persoas, polo que alentan ou minguan expectativas que inciden nos resultados electorais. Daquela que, tan próximos ás xerais e ás galegas, cada poucos días aparecen titulares con novas cun panorama optimista prao futuro inmediato. Sería positivo que así fose, porén todo indica que o medre do PIB é conxuntural, que non atinxe ás clases populares e, especialmente, as condicións laborais non deixan de se degradar e a xeración de emprego é moi cativa, polo que levaría máis dunha década volver a parámetros semellantes aos de antes do axuste (a chamada crise).

Read the rest of this entry »

En política hai sumas que restan

Maio 27th, 2016  |  Published in| the_category comunicación, cultura/lingua, economía, nacionalismo, política

1980 07 25 dia da patria bnpg psg0537Hai quen fai sumas aritméticas sobre a incidencia política, considerando exclusivamente o cúmulo de siglas, ou de sectores afectados por cuestións moi diversas. Mais logo, a maior parte das veces, os resultados en organización, mobilización e votos, fican moi por debaixo das expectativas. Cando se trata da unidade de partidos, os motivos poden ser máis evidentes. Por exemplo, porque se pode diluír ou modificar a liña política, afastándose de parte ou da maioría do celeiro de simpatizantes e votantes, ou porque o conflito interno atranca tarefas e iniciativa. Mais, nalgunhas forzas con incidencia social e política os cativos resultados ou o retroceso pódense deber esencialmente a outras razóns, máis ligadas a non ter en consideración como se forma a conciencia.

Read the rest of this entry »

A UE é un fracaso.

Maio 26th, 2016  |  Published in| the_category europa, globalizacion, neoliberalismo, traballo

2015-04-18 vigo cartaz cig IMG0002AO propio presidente da Comisión, Juncker, recoñece que a Unión Europea é un fracaso, e que se pode esfarelar, de non se aplicar o plano dos refuxiados, evitar a saída do Reino Unido, non ter unha política exterior e un exército común, e non continuar afondando nas medidas neoliberais. Entre elas, a aprobación do CETA e o TTIP. Deste xeito mete presión a aqueles gobernos que piden máis tempo para facer cambios, ou se resisten a poñer en práctica medidas que teñen un rexeitamento frontal da poboación.

Read the rest of this entry »

Unha conxuntura política determinante

Maio 24th, 2016  |  Published in| the_category comunicación, política, sociedade

CartazParemosPP.grandeA repetición das eleccións xerais reflicte a complexidade do momento. Sen dúbida o PSOE será chave pra formar governo. Mais está diante dun dilema que non sabe como resolver, se realizando unha alianza con Podemos e confluencias, recobrando os obxectivos orixinais, ou botándose nas mans da dereita, coa que coincide na defensa do sistema. As dúas vías teñen apoios importantes, e calquera que resulte triunfante alenta a fenda interna, e pode que a súa liquidación como forza relevante. Sería a consecuencia de décadas de deriva ideolóxica pra garantir fundamentalmente o acceso ao governo.

Read the rest of this entry »

O avance institucional do BNG está ligado á mobilización

Maio 21st, 2016  |  Published in| the_category mov.obreiro, nacionalismo, política, soberania

2014 06 07 republica galegaO BNG está a facer rectificacións no sentido correcto. Aínda que levará tempo ollar os resultados completos porque o metabolismo social ten os seus ritmos, máxime cando os grandes medios de comunicación xogan en contra. Coido que nesta andaina axudaría que clarifique máis na súa mensaxe a utilidade da fronte para as clases populares, teña ou non representación parlamentar, xa que o proxecto non debe estar supeditado ao calendario electoral. Neste aspecto, resulta esencial manter vivas no imaxinario colectivo os centos de loitas e tarefas, as defensivas e as ofensivas, que terminaron cun éxito total ou parcial durante as últimas décadas. Non se pode entender a historia da Galiza presente sen o papel político, social, laboral e cultural do nacionalismo anticolonial! Este é o maior éxito do BNG!

Read the rest of this entry »